Fakta | Leder & muskler

Kostokondrit

Bröstsmärtor är något de flesta upplever ibland. Lyckligtvis är förklaringen i de flesta fall ofarlig. En vanlig orsak till bröstsmärtor är inflammation i broskövergångarna mellan revbenen och bröstbenet.

Publicerad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kostokondrit?

Kosto betyder revben (egentligen costa), medan kondrit betyder inflammation i brosk. Andra beteckningar på kostokondrit är kostosternalt syndrom, parasternal kondrodyni eller främre bröstkorgssyndrom. Kostokondrit är ett självläkande tillstånd där det föreligger inflammation i flera av broskövergångarna mellan revbenen och bröstbenet. Tillståndet ger smärtor framtill i bröstkorgen, och förväxlas ofta med Tietzes syndrom.

Kostokondrit är ett tillstånd som kan förekomma hos barn såväl som hos vuxna. Det är en vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor och tillståndet anges som förklaringen till bröstsmärtorna hos 10–30 % av dessa patienter.

Hur är bröstkorgen uppbyggd?

Revbenen består av ben som utgår från ryggraden och som löper framöver och något nedåt. De översta sju revbenen fäster till bröstbenet (sternum). I övergången mellan revbenen och bröstbenet finns en broskdel som utgör en elastisk bro – en slags led (kostokondral led) mellan bendelen av revbenen och bröstbenet. Revben åtta till tio fäster framtill i broskdelen av det överliggande revbenet. De nedersta två revbenen slutar öppet och fäster inte i några andra strukturer.

Annons
Annons

Revbenen rör sig när vi andas, när vi vrider eller böjer på kroppen och vid rörelser med överarmarna.

Orsak

Vid kostokondrit föreligger en inflammation i flera av revbenens broskvävnad. Orsaken till varför inflammation uppstår vet vi inte helt säkert. Många av patienterna med kostokondrit kan emellertid berätta om långvarig hosta, att de nyligen har varit med om en betydande fysisk ansträngning (tunga lyft) eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna.

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på typisk sjukdomshistoria (anamnes), fynd vid läkarundersökningen och uteslutning av andra sjukdomar.

Annons
Annons

Huvudsymtomet är smärta i bröstkorgen av varierande intensitet och beskrivs ofta som skarp, värkande eller tryckliknande. Smärtan förvärras ofta vid rörelser av överkroppen, vid djupa andetag och fysisk ansträngning. Tidigare långvarig hosta, kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna, är vanligt. Även om andra till femte kostokondrala leden oftast är inflammerade, särskilt revben tre och fyra, så kan samtliga av de sju kostokondrala övergångarna vara involverade. Smärtor kan föreligga i flera leder, men ofta förekommer tillståndet bara på den ena sidan.

Smärta som återskapas när läkaren trycker mot de kostokondrala delarna av bröstkorgen tyder på kostokondrit. Rörelser i armen på den sjuka sidan utlöser ofta smärta. Särskilt viktigt är att utesluta att smärtan utgår från hjärtat, därför utförs ofta också en EKG-undersökning. I vissa fall remitterar läkaren till röntgen av bröstet.

Behandling

Tillståndet är som nämnts självläkande. Eventuell behandling har som mål att lindra smärtor. Aktuella läkemedel är då paracetamol och/eller inflammationshämmande medel som till exempel ibuprofen. Aktiviteter som utlöser smärtor bör begränsas. Till exempel kan hostdämpande medel vara nyttiga vid plågsam hosta.

Prognos

Så gott som alla blir av med besvären. Förloppet är variabelt och tillståndet kan vara från veckor till månader, men går vanligtvis över på mindre än ett år.


Annons
Annons
Annons