Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Konstgjord armbågsled


Publicerad den: 2013-01-29

Annons

Vad är en konstgjord armbågsled?

Armbågsartroplastik är facktermen på insättning av en konstgjord led i armbågen. Utbyte av hela armbågsleden, total armbågsartroplastik, har utförts sedan tidigt 70-tal och innebär att den nedre delen av överarmsbenet (humerus) och den övre delen av armbågsbenet (ulna) – som tillsammans utgör armbågsleden – ersätts med en ledprotes. Ingreppet utförs särskilt hos patienter med reumatoid artrit och hos äldre med kraftigt fragmenterade benfrakturer i armbågen.

Det var mycket vanligt med komplikationer då man började med dessa operationer, men därefter har både operationsmetoder och protestyper blivit betydligt bättre, till den grad att resultaten från armbågsartroplastik idag är jämförbara med resultaten från liknande operationer i andra leder.

I Sverige utförs cirka 100 armbågsartroplastikoperationer per år.

Annons
Annons

När sätter man in en konstgjord armbågsled?

Den klart vanligaste orsaken till insättning av en konstgjord armbågsled är sjukdomen reumatoid artrit där armbågsleden har förstörts. Många reumapatienter får invalidiserande smärtor med tiden. Insättning av konstgjord armbågsled tycks vara lösningen för många av dem.

Komplicerade frakturer i armbågsleden är en annan viktig indikation för operation, särskilt hos äldre patienter med benskörhet. Undantagsvis kan en sådan operation vara aktuell hos patienter med instabil eller stel armbågsled, men resultaten är generellt sett sämre för dessa diagnoser.

Hur utförs ingreppet?

Ingreppet innebär att den nedre delen av överarmsbenet och den övre delen av armbågsbenet avlägsnas, och det sätts in en konstgjord led. Det finns två huvudtyper av konstgjorda armbågsleder, en som är kopplad och en som är okopplad. I de flesta fallen föredras den kopplade typen, vilket innebär att den har en gångjärnsfunktion. Protesen gjuts fast i benhåligheterna på överarmsbenet respektive armbågsbenet med hjälp av bencement.

Efter operationen avlastas armbågen i en till två veckor, varefter patienten måste påbörja rörelseträning.

Annons
Annons

Hur bra är resultaten?

Insättning av en konstgjord armbågsled är en operation som ger en hög grad av smärtfrihet och god funktion för de flesta patienter. Resultaten är särskilt tillfredsställande för patienter med reumatoid artrit, men också för dem som får insatt konstgjord led på grund av fraktur.

Protesens hållbarhet är jämförbar med den hos andra ledproteser, och det verkar på lång sikt finnas en fördel med kopplade ledproteser jämfört med okopplade. Det finns en del studier med data från långtidsuppföljning, samt resultat från det svenska registret för armbågsproteser som sträcker sig 13 år bakåt i tiden (2012).

En del komplikationer finns knutna till ingreppet, men färre än 10 % får problem – främst i form av infektioner.

Insättning av en konstgjord armbågsled är en krävande operation. Eftersom det utförs förhållandevis få sådana operationer vill man att de centraliseras till några få sjukhus.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.