Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Knäskålen ur led (patellaluxation)


Uppdaterad den: 2017-03-08

Annons

Vad är patellaluxation?

Röntgenbild av normalt knä, sett från sidan

Patella betyder knäskål och luxation betyder förskjutning. Normalt ligger knäskålen tryggt i bengropen mellan de två förhöjningarna nederst på lårbenet. Knäskålen är egentligen en del av den kraftiga sträckmuskeln, quadriceps, på framsidan av låret. Denna muskel har blivit förbenad (knäskålen) där senan glider fram och tillbaka över benen i knäleden. Från nederkanten av knäskålen går en kort och kraftig sena som är fäst på benutskottet rakt nedanför knäleden. Via denna sena utsätts knäskålen för krafter som verkar uppåt och utåt när vi böjer knät.

Patellaluxation är vanligast hos tonåringar och i 20-årsåldern. Tillståndet förekommer oftare hos flickor, men bland idrottsutövare är det vanligare hos män. Skadan sker oftast under idrottsutövning, såsom vid fotboll, handboll, gymnastik eller dans.

Annons
Annons

Vad händer vid patellaluxation?

Knäskålen kan förskjutas helt eller delvis ur sitt naturliga läge om knät utsätts för en kraftig stöt eller vid en olämplig böjningsrörelse. Vissa har en anatomi som gör att knäskålen lättare går ur led – till exempel liten knäskål, högt liggande knäskål, underutvecklad bengrop på lårbenet, med mera. I sällsynta fall kan patellaluxation vara medfött.

När knät går ur led glider knäskålen alltid ut till yttersidan av knät och knät låser sig. Det uppstår smärta, särskilt på insidan av knäskålen/knät. Knät svullnar snabbt upp på grund av blodansamling. Ibland glider knäskålen tillbaka på plats av sig själv. Det sker i så fall nästan omedelbart, innan den drabbade hunnit förstå vad som har hänt.

Diagnos

Diagnosen ställs genom sjukdomshistorien och genom att konstatera att knäskålen är förskjuten till utsidan av knäleden. De gånger som knäskålen snabbt kommer på plats igen av sig själv och patienten inte helt hunnit förstå vad som hände, kan det vara svårt för en läkare att ställa diagnos.

I akutfasen är knät låst – det vill säga det går varken att sträcka eller böja det. Ofta uppstår snabbt svullnad i knät, till följd av blödning. När knäskålen har kommit på plats igen brukar det vara ömt på insidan av knäskålen och knäleden på grund av bristningar i ledkapsel och ledband.

Man bör röntga knät efter akut patellaluxation för att utesluta små brott på knäskålen eller på kanten av lårbenet.

Vissa människor har recidiverande (återkommande) patellaluxation. De löper alltid risk att knät går ur led.

Annons
Annons

Behandling

Ibland glider knäskålen som sagt tillbaka av sig själv efter en luxation. Men andra gånger måste man få hjälp att få knäskålen tillbaka på plats. När knäskålen är på plats igen inriktas behandlingen på att förhindra återfall.

Första hjälpen

Man bör ta kontakt med läkare för att få knäskålen tillbaka på plats. Eventuellt kan man själv försöka att trycka på knäskålen från utsidan in mot mitten, samtidigt som knät sträcks ut. Men ofta gör detta mycket ont och patienten behöver bedövning.

När knäskålen är på plats igen stabiliseras den med gipsskena, ortos, elastiskt bandage eller tejp i ett par veckor. Problemet med icke-kirurgisk behandling hos yngre aktiva personer, till exempel med gips eller ortos i två till sex veckor, är att cirka hälften drabbas av nya episoder med patellaluxation.

Operation

När knäskålen har förts tillbaka på plats väljer en del att immobilisera knäleden som i beskrivningen ovan, medan andra rekommenderar ett kirurgiskt ingrepp där man syr ihop skadorna på ledkapseln (patellaretinaklet). Det är osäkert om tidig operation ger färre återfall. Små benbrott (avulsioner) innebär starkare indikation för operation.

Efter operationen genomgår patienten rehabilitering under flera månader. Ofta under ledning och uppföljning av fysioterapeut. Idrottsutövare kan nästan alltid vara aktiva i idrotten igen efter tre till fyra månader. Prognosen är mycket god.

Om patellaluxation är ett återkommande problem kan det bli aktuellt med operation för att stabilisera knäskålen.

Fysioterapi

Ofta är orsaken till att knäskålen förskjuts att muskulaturen på lårets utsida "drar" i knäskålen. Om musklerna på insidan av låret tränas upp kan detta drag motverkas och på så sätt bidra till att förebygga återfall.

Prognos

Om enbart muskelträning inte löser problemet fungerar det oftast med en stabiliserande operation. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons