Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Höftinflammation hos barn (Coxitis simplex/Serös Coxit)


Uppdaterad den: 2019-01-28

Annons

Vad är coxitis simplex?

Coxitis simplex är en kortvarig inflammation i höften ger smärta och stelhet i höftleden. 

Det är den vanligaste höftsjukdomen hos barn och den förekommer oftast i åldern tre till åtta år. Det är två gånger så vanligt hos pojkar som hos flickor. 

Annons
Annons

Orsak

Orsaken är okänd. Möjligen kan tillståndet beror på en reaktion i immunförsvaret (kroppens försvarssystem). Det visar sig nämligen att 70 % av dem som drabbas nyligen har haft en infektion i de övre luftvägarna. En annan förklaring kan vara att det är en följd av en höftskada, till exempel efter ett fall. Det vanligaste är dock att ingen utlösande orsak hittas.

Symtom

Tillståndet uppstår ofta plötsligt genom att barnet får smärtor i ljumske, höften, lårben och/eller knä. Det är vanligt att barnet undviker att stödja på benet och barnet börjar ofta halta. Man kan även se att barnet gärna håller höften lätt böjd och utåtroterad, eftersom den ställningen orsakar minst smärta. Viss barn gråter på natten på grund av smärtorna. I en av 20 fall förekommer inflammationen i båda höfter. 

Annons
Annons

Diagnos

Symtomen är ofta typiska med smärtor i benet, hälta och eventuellt att barnet helt undviker att stödja på benet. Vid en kroppsundersökning kan man hitta en inskränkt rörelseförmåga i höften och rörelserna kan göra ont. I den akuta fasen kan man inte med säkerhet skilja detta tillstånd från andra höftsjukdomar. Det är framför allt viktigt att utesluta en bakterieinfektion i höften, som börjar med likadana symtom. I sådana fall är barnet ofta allmänpåverkat med feber över 38 grader och sjukdomskänsla.

Kompletterande undersökningar och prover tas för att utesluta andra sjukdomar. Blodprover tas för att utesluta att det rör sig om en bakterieinfektion i höftleden. I vissa fall görs en röntgenundersökning för att utesluta allvarligare orsaker till besvären. En ultraljudsundersökning av höftleden kan också bli aktuell. Där går det att se ökad mängd vätska i höftleden. Det ses dock också vid andra diagnoser. 

Vid osäkerhet om diagnosen tas oftast kontakt med en specialist i barnsjukdomar. 

Behandling

Om det inte finns någon misstanke om en bakterieinfektion i höften kan man ofta avvakta från några dagar till en vecka för att se om tillståndet förbättras. Vid försämring, särskilt om barnet får feber, bör man ta kontakt med vården igen. Barnet ska avlasta benet tills smärtorna går tillbaka, eftersom symtomen kan vara ett tecken på andra sjukdomar såsom Perthes sjukdom (sjukdom i lårbenshuvudet) och fysiolys (lossning av höftkulan). Under en kortare tid kan det vara aktuellt med smärtlindrande läkemedel såsom ibuprofen och paracetamol.

Prognos

Detta är ett godartat tillstånd och symtomen försvinner oftast inom en vecka. Sjukdomen ger inga bestående skador. Risken för Perthes sjukdom är något högre än hos andra barn. Vid kvarstående symtom under längre tid är det därför viktigt att ta kontakt med vården igen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons