Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Fingerledsartros och Heberdens knutor (artros i fingrarna)

Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros i fingrarna / fingerlederna är vanligt förekommande och kännetecknas av ledsmärta, nedsatt rörelse och förändringar i brosk och skelett.


Uppdaterad den: 2021-12-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är artros i fingrarna (fingerledsartros och Heberdens knutor)?

Artros är den vanligaste ledsjukdomen och uppstår på grund av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden.

Tillståndet påverkar oftast knä, höft och händer men även andra leder i kroppen kan drabbas.

Artros i fingrar / fingerleder är vanligt förekommande och kännetecknas av ledsmärta, nedsatt rörelse och förändringar i brosk och skelett. Även ledernas mjukdelar kan påverkas av artrosförändringar. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom

Heberdens knuta

Symtom på artros i fingrarna börjar ofta smygande med ledsmärta, nedsatt rörlighet och att man kan ha svårt att greppa föremål. Rodnad och svullna fingrar kan även förekomma. Besvären kan variera över tid.

Ibland kan fingrarnas ytterleder (DIP-leder) bli stela, ömma och knöliga utväxter kan förekomma. Detta kallas för Heberdens knutor. Om det i stället uppstår knöliga utväxter i fingrarnas mellanleder (PIP-leder) kallas det för Bouchards knutor

Artros går inte att bota utan är ett kroniskt tillstånd.

Annons
Annons

Orsak

Ledbrosket påverkas av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden. Olika faktorer kan påverka denna balans och ledbrosket kan bli uttunnat om obalans uppstår. 

Några av de faktorer som kan påverkar uppkomsten av tillståndet är bland annat en stor belastning på leden under lång tid, ärftliga faktorer eller tidigare skada. 

Diagnos

Diagnosen ställs efter läkarundersökning. Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnosen men kan ibland göras för att utesluta andra tillstånd som kan ge liknande symtom. 

Andra tillstånd som kan ge liknande besvär är bland annat inflammatorisk ledsjukdom, hemokromatos (blodsjukdom), osteonekros (benvävsdöd) och cancersjukdom.

Behandling av artros i fingrarna

Behandlingen av fingerledsartros är i första hand artrosskola och träning av händer och fingrar. Genom artrosskola, som leds av fysioterapeuter, kan man få ökad kunskap om artros. 

En arbetsterapeut kan hjälpa med förskrivning av hjälpmedel för att underlätta vardagen. Värmebehandling kan ge bra smärtlindrande effekt hos vissa. 

Om läkemedelsbehandling behövs kan man prova med paracetamol (alvedon) och anti-inflammatoriska läkemedel. Enstaka sprutor med kortison kan ges i leden om annan behandling inte gett tillräcklig bra effekt mot inflammationen.  

I sällsynta fall ger läkemedelsbehandling och träning av händer och fingrar inte tillräcklig med smärtlindring och då kan man behöva operation. Detta utförs av en ortoped som även tar ställning till vilken typ av operation är mest lämplig. 

Prognos

I de flesta fall utvecklas tillståndet under ett långt förlopp och många upplever god effekt av fysioterapi, övningar och läkemedelsbehandling. Hos vissa kan lättare felställningar av fingrar uppstå.


Annons