Fakta | Leder & muskler

Chaplin-fötter


Uppdaterad den: 2012-10-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Utfothet

Utfothet är ett vanligt fenomen hos de allra minsta barnen. Föräldrarna brukar upptäcka tillståndet när barnet börjar resa sig upp, men innan det lärt sig att gå. Fötterna kan då vara starkt utåtroterade och fotställningen påminner om Charlie Chaplins gångsätt.

Tillståndet beror på en överrotation av lårbenet. Det förekommer som regel i bägge benen och uppträder oftare bland överviktiga barn. Orsaken kan möjligen bero på benens ställning under fosterlivet men man vet inte säkert.

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa genom tillståndets typiska utseende. Inga ytterligare undersökningar är nödvändiga.

Annons
Annons

Behandling

Felställningen korrigeras nästan alltid till av sig själv under det första året som barnet går. Om förändringarna kvarstår framåt treårsåldern bör barnet remitteras till ortoped.