Fakta | Leder & muskler

Bröstkorgssmärtor

Över hälften av dem som söker läkare för bröstsmärtor får diagnosen bröstkorgssmärtor. Det är ett ofarligt tillstånd som orsakas av åtstramningar i muskulaturen i bröstkorgen.

Uppdaterad den: 2013-04-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bröstkorgssmärtor?

Bröstkorgssmärtor eller interkostalmyalgi betecknar ett tillstånd med smärtor från muskulaturen (myalgi) som ligger mellan revbenen (interkostalt). Smärtorna kan vara skrämmande, eftersom patienten kan vara rädd för att smärtorna kommer från hjärtat eller lungorna. Besvären leder ofta till besök i primärvården. Tillståndet är ofarligt, men det kan vara bra att göra en undersökning för att utesluta misstanke om annan sjukdom.

Det är ett mycket vanligt tillstånd. En tysk/österrikisk studie fann att genomsnittsåldern för dem med den här diagnosen var 59 år och 56 % var kvinnor. Hälften av dem som sökte läkare för bröstsmärtor fick efter noggrann utredning diagnosen bröstkorgssmärtor.

Orsak

Bröstvägg med muskulatur

Det är oklart vad det är som orsakar de här besvären, men det råder enighet om att följande förklaring är sannolik: tillståndet orsakas som regel av spända muskler och fel andningsteknik. Små barn andas med magen, det vill säga att mellangärdet rör sig upp och ned så att magen putar ut vid inandning och går tillbaka vid utandning. Med den här tekniken, som är den riktiga tekniken för andning, hålls bröstkorgen stilla när vi andas. Det är mycket vanligt att vuxna människor inte klarar av att andas på det sättet under längre tid, utan lyfter upp bröstkorg och axlar vid inandning. Den belastningen är vi egentligen inte byggda för att tåla och många vuxna människor får också smärtor i musklerna som lyfter bröstkorgen. Detta förvärras om vi är anspänd och stramar åt musklerna mer än nödvändigt när de egentligen borde vila. Vid skador eller fall och efter operationer i bröstkorgen ses sådana spänningar ofta.

Annons
Annons

De flesta som får sådana smärtor börjar snabbt att tänka på hjärtat, något som leder till ökande muskelspänningar och ökande smärtor. Själva smärtorna antas komma från irritation i musklerna och senhinnorna på grund av överbelastningen.

Diagnos

Det viktigaste vid sådana smärtor är att utesluta allvarlig sjukdom. Detta kan gälla både hjärtat och lungorna. Vanligtvis är allmäntillståndet bra vid dessa besvär, medan du kommer att vara i betydligt sämre fysiskt skick vid allvarliga sjukdomar.

Vid undersökning klagar patienten vanligtvis över stickande smärtor, med avgränsad muskelspänning och uttalad ömhet i musklerna när läkaren trycker i det området. En sådan ömhet uppträder inte vid sjukdomar i hjärta eller lungor. Patienten besväras inte av hosta.

Annons
Annons

Även om det inte finns några entydiga prover eller tester som kan användas är det vanligtvis en enkel diagnos att ställa, också därför att hjärt- och lungsjukdomarna som medför smärta är lätta att utesluta. Patienterna med myalgier är också ofta tydligt spända, och det belastande andningsmönstret är lätt att observera.

Behandling

Det är ett ofarligt tillstånd som inte kräver behandling. Det viktigaste är att utesluta sjukdom och säkerställa att ingenting är fel med hjärta eller lungor. De flesta kommer också att gynnas av avslappningsövningar och att lära sig god andningsteknik.

Ett fåtal patienter kan ha mer smärtsamma och långvariga besvär. I sådana fall kan behandling (tvärfriktion) hos fysioterapeut hjälpa. Vid nya perioder med smärta under en längre tid är det viktigt att förstå orsaken och att prognosen är god. Oro ökar muskelspänningen och därmed också besvären.

Prognos

Den tyska/österrikiska studien ovan fann att över hälften av patienterna fortfarande hade bröstkorgssmärtor ett halvår efter att diagnosen ställts. Besvären är ofta återkommande, och i många fall finns det ett klart samband mellan besvären och stressfyllda perioder i livet.


Annons
Annons
Annons