Fakta | Leder & muskler

Broskskador i höftleden

Broskskador kan uppstå i höftleden, särskilt hos idrottsutövare och andra som är mycket fysiskt aktiva. Skadorna gör att små broskbitar kommer i kläm inne i höftleden, vilket kan utlösa skarpa smärtor och ibland låsningar i höften.

Uppdaterad den: 2020-01-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är broskskador i höftleden?

Förändringar av vävnad i nära anslutning till höftleden, eller skador på brosket, gör att ledytan kan komma i kläm i samband med böjning och rotation av höften. Sådana skador har på senare tid visat sig vara en vanlig orsak till höftsmärtor. På fackspråk används ofta beteckningen höftimpingement, en beteckning som innebär att något kommer i kläm i höftleden.

Höftleden är en kulled som består av ledkula (lårbenshuvudet) och ledskål (acetabulum). Ledytorna till lårbenshuvudet och acetabulum är klädda med ledbrosk. Höftleden har en betydlig rörlighet i alla plan och stabiliseras av ledkapseln, omgivande muskler, brosket som klär ledpannans benyta, samt en broskkant (labrum) som förlänger ledpannan och sticker ut några millimeter över höftledens benkant. Labrum gör därmed ledpannan djupare och stadigare vilket stabiliserar och därmed skyddar leden.

Broskskada i höftleden är ett tillstånd kan drabba yngre människor, kanske särskilt idrottsutövare. Utvecklingen av broskskada i höftleden kan börja i ungdomen eller i tidig vuxen ålder.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsak

Broskskador uppstår i gränsytan mellan lårbenshuvudet och kanten på ledpannan. Man skiljer mellan två huvudtyper av skador: Skador på labrumbrosket och skador eller förändringar på lårbenshuvudet. Sådana broskskador leder till att små flikar av brosk sticker ut och kan komma i kläm – därav namnet impingement eller inklämning. Skadan kan jämföras med den som uppstår i knäleden vid en meniskskada.

Tillståndet utvecklar sig vanligen gradvis. Skadorna på ledbrosket i höftleden kan begränsa patientens förmåga att träna och orsakar smärta vid dagliga aktiviteter. Denna typ av broskskador kan också vara en tidig orsak till ledsvikt (artros).

Vissa personer har en labrum som sticker ut mer än hos andra. En sådan utstående broskkant är utsatt för skador.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på broskskada i höften?

Tecken på broskskada i höftleden är episoder med plötslig smärta i höftleden som med tiden kan utvecklas till mer sammanhängande kroniska smärtor, nedsatt rörlighet och eventuellt tidig utveckling av ledsvikt.

Patienter med broskskador i höften klagar över smärta framtill och på sidan i höften, ofta i form av plötsliga, stickande smärtor vid rörelser, eventuellt åtföljt av ett klick och en känsla av låsning. Skarp smärta kan uppstå när patienten vrider på höften, särskilt mot den smärtande sidan. Smärtan ökar långsamt med tiden och förvärras vid långvarigt sittande, när man reser sig från en stol, när man ska kliva in i eller ut ur en bil, eller när man lutar sig framåt.

Diagnos

Sjukdomshistorien kan ge misstanke om broskskada i höften. Vid läkarundersökningen kan ett test av höftens rotationsförmåga utlösa de smärtor som patienten vanligen besväras av. Röntgenbilder kan i många fall klarlägga tillståndet. En undersökning med magnetkamera, där kontrastvätska sprutas in i höftleden, utförs vid osäkerhet om diagnosen.

Behandling

Det finns inga studier av icke-kirurgisk behandling. I många fall kan det vara aktuellt att till en början prova fysioterapi. Man har sett att aktiva övningar, övningar som ökar bålstyrkan och övningar som övervakas av fysioterapeut har störst effekt.

Läkemedelsbehandling kan lindra besvären. Om sådana åtgärder inte har tillräcklig effekt och om besvären ökar rekommenderas öppen eller artroskopisk kirurgi. Ledsvikt (artros) på röntgen eller magnetkameraundersökning talar emot att utföra artroskopi eller annan ledbevarande operation. Patienter över cirka 50 års ålder har sämre prognos vid artroskopisk kirurgi på grund av ökad förekomst av artrosförändringar.

Vid artroskopi för man in ett rör med kamera, så kallad titthålsteknik, in i leden. Vid undersökningen kan man se broskskadorna och även reparera dem genom att använda olika instrument som förs in via röret. Studier har visat att behandlingen är effektiv hos 75–93 %. Det är sällsynt med komplikationer i samband med ingreppet.

Efter operationen kan en idrottsutövare oftast vara tillbaka i full aktivitet efter sex veckor.

Prognos

Tillståndet utvecklas vanligtvis gradvis och skadorna på ledbrosken kan tillta så att patientens förmåga att träna blir begränsad och även dagliga aktiviteter orsakar smärta. Prognosen efter operation är, som nämndes ovan, god. Om det har uppstått artrosförändringar i leden minskar sannolikheten för ett bra resultat.

Artroskopisk behandling av denna typ av broskskador tycks kunna förhindra eller fördröja utveckling av ledsvikt (artros), men det har ännu inte bevisats i några uppföljningsstudier.