Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Benutväxt – osteokondrom

Osteokondrom är en ofarlig benutväxt som i de flesta fall upptäcks av en slump i samband med en röntgenundersökning. Ofta upplever man inga besvär av utväxten.


Uppdaterad den: 2023-04-17
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är ett osteokondrom?

Osteokondrom är en benutväxt från skelettet som är beklädd med brosk, en så kallad broskkappa. Ibland kallas det även för exostos eller godartat tumör på fackspråk. I de flesta fall är det en ensam utväxt och kan förekomma på alla lokalisationer i skelettet, men det vanligaste stället är runt knäleden. Det finns även en sällsynt form som är ärftlig där det finns flera benutväxter och som kallas för hereditära multipla osteokondrom (HME). Benutväxten uppstår oftast före eller runt 20-års åldern och den slutar att växa när skelettet har mognat. 

Den exakta förekomsten är okänd eftersom många fall aldrig diagnostiseras då utväxten inte ger några besvär. Osteokondrom utgör den största andelen (20–50 %) av godartade tumörer i skelettet och ses oftare hos pojkar än hos flickor. 

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet upptäcks ofta av en slump i samband med en röntgenundersökning. Benutväxten brukar inte ge besvär, men ibland kan den trycka på omkringliggande strukturer som nerver, senor eller muskler och detta kan leda till smärta i området. Ibland kan det även uppstå en fraktur i benutväxten. Hos vissa kan utväxten kännas när man undersöker området. 

Orsak

Det är okänt hur osteokondrom uppstår. Antagligen kan mutationer i en specifik gen spela roll. Det är även visat att genetiskt material kan saknas på en av kromosomerna vilket kanske kan påverka uppkomsten av benutväxter. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs vanligtvis med hjälp av röntgen och ofta upptäcks ostekondrom av en slump. Datortomografi eller magnetkameraundersökning kan vara lämpliga som kompletterande undersökningar för att bedöma storleken av utväxten samt hur tjock broskkappan är. Undersökningarna kan även vara bra för att se om strukturer runt benutväxten är påverkade. 

Andra tillstånd som kan ge likartade besvär är andra typer av benutväxter och skelettsarkom som är en sällsynt form av skelettcancer. 

Behandling av osteokondrom

Majoriteten av osteokondrom behöver ingen behandling då de inte ger besvär. Så länge benutväxten är symtomfri behöver man inte bry sig om den. Om förändringen senare ger upphov till besvär bör sjukvården kontaktas för en ny bedömning. Osteokondrom som ger obehag, till exempel om utväxten trycker på nerver eller muskler, kan opereras bort. 

Prognos

Prognosen är god och utväxten behöver inte åtgärdas. Om man vid en operation tar bort utväxten finns det en liten risk att den kan växa tillbaka. I mycket sällsynta fall kan utväxten övergå till en form av skelettcancer, kondrosarkom, som man behöver behandla. Det är därför viktigt att kontakta sjukvården om man skulle börja få smärta eller andra besvär i området där osteokondrom är diagnostiserat. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons