Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Axelprotes

Vid vissa tillstånd i axeln kan man få insatt en axelprotes för att minska smärta och besvär.


Uppdaterad den: 2023-09-04

Annons

Vad är axelartroplastik?

Överarmens anatomi

Axelleden är en komplicerad led där rörelser sker i alla riktningar. Leden består av ett stort ledhuvud på överarmsbenet och en ledpanna på skulderbladet. I ledpannan finns en broskring som gör att ytan blir mer skålformad och bredare.

Axeln stabiliseras av omkringliggande strukturer som muskler och ledband. Även ett undertryck som finns i axelleden hjälper till med stabiliseringen av leden. 

Ibland kan det bli aktuellt med insättning av en axelprotes (konstgjord axelled) om man har mycket smärta eller nedsatt rörlighet i leden. Denna typ av operation kallas för axelartroplastik.

Annons
Annons

Indikationer

I Sverige får cirka 2 000 patienter årligen insatt en axelprotes. Hos patienter med artros eller ledinflammation kan axelprotes hjälpa med att minska smärta och besvär från leden. Protesinsättning kan även bli aktuellt efter en fraktur i överarmsbenet eller om det finns en nedsatt funktion av senorna kring axelleden. 

Det finns olika protestyper

Det finns olika typer av axelproteser. Ibland kan man behöva byta ut både ledhuvudet och sätta in en ny komponent i ledpannan (helprotes). Hos en del räcker det att endast byta ut ledhuvudet på överarmsbenet (delprotes). Vid en omvänd axelprotes sätts ledkulan på plats i ledpannan istället för på överarmsbenet och cupen (ledytedelen) som håller ledkulan på plats opereras in på överarmsbenet. 

Annons
Annons

Efter operationen

Efter operationen avlastas armen med ett stabilt axelförband i två veckor. Man får ta av axelförbandet för att träna leden och för att sköta sin hygien. Om man fortfarande har smärta efter två veckor kan man använda en armslynga i smärtlindrande syfte. Man bör undvika att belasta armen. Det går bra att använda rollator eller gångstativ. 

Två veckor efter operationen får man använda armen i vardagsaktiviteter som inte utlöser smärta. Det är viktigt att man inte får värk i vila eller i rörelser efter träning eller vardagsaktiviteter. 

Träningsprogram och rehabilitering, kontroll av rörlighet samt uppföljning av smärta efter operation görs på många kliniker av  fysioterapeuter. 

I sällsynta fall behövs en ny operation (reoperation) på grund av infektion eller instabilitet i axelleden. Då kan man behöva operera bort olika komponenter av protesen eller ibland ta bort hela protesen. 

Prognos och utfall av operation

Prognosen är god i de flesta fall. Resultaten är mycket goda vad gäller smärtlindring och funktion av axelleden.

  • Axelartroplastik – för sjukvårdspersonal

Illustrationer

  • Axelleden

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.