Fakta | Leder & muskler

Axeln ur led


Uppdaterad den: 2014-06-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad händer när axeln hoppar ur led?

Axelleden

Luxation av axelleden betyder att axeln är "ur led". Axelleden utgör mötespunkten mellan skulderblad och överarmsben. Skulderbladet formar ledskålen, som är ett bra skydd mot förskjutningar av ledkulan (ledhuvudet på överarmen) uppåt och bakåt. På framsidan är det däremot först och främst muskler som hindrar att ledhuvudet förskjuts och vid kraftiga skador kan det vara ett för svagt skydd.

Främre luxation uppstår när huvudet till överarmsbenet ligger framför ledrummet i skulderbladet. Ledkulan kan förskjutas ut ur ledskålen i flera riktningar, men främre luxation är den vanligaste formen av axelluxation. Tillståndet orsakas oftast av en skada (stöt, slag, fall, våldsam rörelse) och följs av starka smärtor i axeln. Den skadade har problem med att röra på axeln. 95 % av axelluxationerna är främre luxationer, det vill säga att ledhuvudet glider ut på framsidan av axelleden.

Orsak

Luxation orsakas av nedsatt stabilitet i axeln. Skador utlöser ofta luxationerna. Främre luxation kan exempelvis uppstå vid ett slag mot armen på en handbollsspelare som är på väg att kasta bollen. Tidigare luxationer är en riskfaktor. Har en person en gång haft axeln ur led är risken för nya luxationer klart högre.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Plötsligt uppkommande smärta och förlorad rörlighet efter en skada tillhör den typiska sjukhistorian. Vid axelundersökningen kommer den främre luxationen synas som en inbuktning på utsidan av skuldran (den normala axelkonturen är ändrad) och huvudet på överarmsbenet kan kännas framtill i armhålan. Läkaren kommer också att kontrollera nerver och blodkärl i armen för att utesluta skada av dessa strukturer. Röntgen av axeln genomförs om möjligt. Det tas ofta bilder före och efter behandling.

Behandling

Målet med behandlingen är att föra tillbaka ledkulan i ledskålen (reponering) och undvika komplikationer. Vid akut luxation ges smärtstillande och lugnande medel innan reponeringen utförs.

Reponering

Det finns olika metoder för detta. Med metoden med hängande arm ligger patienten på magen på en bänk med armen hängande, och slappnar av. Några kilos vikt sätts på patientens handled eller så drar läkaren i armen till dess axeln hoppar i led. När axeln är tillbaka i leden bör patienten vila armen någon vecka innan fysioterapin påbörjas. Efterbehandling består i rehabilitering av armen och axeln för att öka stabiliteten och bevara funktionen genom muskel-koordination.

Annons
Annons

Operation

Yngre patienter (under 20 år) kommer i över 50 % av fallen att få återfall. Därför är operation för att förbättra stabiliteten i axeln aktuell efter några upprepade episoder med axeln ur led.

En analys av genomförda studier ger stöd för primär kirurgi bland unga vuxna som deltar i krävande sport eller jobbverksamhet - där det finns en ökad risk för nya luxationer. Det finns inga belägg för att primär kirurgi är bättre för andra patienter.

Prognos

Yngre patienter har stor tendens till nya luxationer. Patienter över 35 år får nästan aldrig återfall. Komplikationer när axeln är ur led kan vara ytterligare nedsatt stabilitet i axeln hos yngre, och hos äldre oftare nervskada, senskada och kärlskada. Nervpåverkan ses hos minst 10 % av patienterna och skador på senor ses inte sällan hos äldre. I de flesta fall läker axeln inom loppet av tre till sex månader, men vid dålig funktion efter en luxation bör senskador i rotatorcuffen uteslutas tidigare.

Illustration

  • Normal axelled, röntgen