Fakta | Leder & muskler

Akillessena, bristning


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Vad är bristning av akillessenan?

Detta är ett tillstånd med helt eller delvis brusten akillessena(akillessenruptur). Akillessenan är huvudsenan för muskulaturen på baksidan av underbenet. Den fäster vid hälbenet och syns tydligt strax ovanför hälen. Vid sammandragning av vadmuskeln och akillessenan böjs fotbladet ner, som till exempel när man står på tå.

Inom fotboll, badminton, handboll och squash är denna typ av skada särskilt vanlig. Risken ökar om du är otränad, om du överbelastar hälen eller om du snabbt lägger om dina träningsvanor. I vissa fall kan föregående besvär med inflammation i akillessenan, eller kortisonsprutor i senan, vara bakomliggande förklaringar.

Animation om bristning av akillessenan

Vilka är symtomen i samband med skadan?

Sjukdomshistorien är typisk. Det börjar plötsligt med starka smärtor i vaden, och många berättar att de hörde en smäll när senan slets av. Om senan har gått av helt och hållet kan du känna en fördjupning där senan vanligtvis går, och en motsvarande knöl på den tjocka delen av vaden eftersom senan krullar ihop sig uppåt i vaden. Dessutom finns tecken på blödning i underbenet. Du klarar inte av att springa, gå i trappor eller att stå på tå.

Annons
Annons

I vissa fall förekommer en partiell bristning av senan. I dylika fall förekommer små smärtor inledningsvis. Den skadade kan klaga över ömhet vid det skadade stället vid belastning och när belastningen upphör. Smärtan märks när en aktivitet inleds men avtar sedan efterhand. Smärtan kommer tillbaka i slutet av aktivitetsperioden. Typiskt är också smärta och stelhet på morgonen.

Diagnos

Diagnosen ställs i regel utifrån sjukdomshistorien och fynd vid läkarundersökningen. Vid fullständigt brusten akillessena råder det sällan något tvivel om diagnosen. Om senan däremot är delvis brusten kan det vara svårare att ställa diagnosen.

Vid tvivel om diagnosen kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning med ultraljud eller magnetkamera.

Annons
Annons

Akut behandling av skadan

I det akuta skedet, när skadan inträffar, ska du följa vanliga rekommendationer för första hjälpen, det vill säga vila/avlasta och kyla med is.

  • Använd en ispåse eller liknande på den skadade muskeln i minst 20 minuter. Observera risken för förfrysning vid för lång och för kall behandling.

Du ska alltid uppsöka läkare vid den här typen av skada. Om senan har gått av helt måste du läggas in för operation. I vissa fall kan dock skadan behandlas med gipsning.

Operation och inledande rehabilitering

Att sy ihop senan (suturera) är den vanligaste behandlingen i Sverige när det gäller fullständig bristning av senan. Det finns flera olika operationsmetoder, men de innebär i regel att senans ändar sys ihop, med eller utan förstärkning av senan.

Behandlingsupplägget efter operationen kan också variera från sjukhus till sjukhus, men under 1990-talet började man vid många sjukhus att använda en ny behandlingsform, som innebär att vristen immobiliseras i en ortos (en stel stödkorsett), så att fotbladet kan böjas nedåt men inte uppåt. Resultaten med avseende på rörlighet i fotleden, gångfunktion och återupptagande av idrottsaktiviteter var goda, och det rapporterades få nya bristningar (rerupturer). Vid många sjukhus gipsas vristen i spetsfotställning de första två veckorna och därefter används ortos under de följande fyra veckorna. Andra sjukhus väljer gipsning i stället för ortos, och resultaten tycks vara lika goda.

Foten kan inte belastas fullt ut förrän åtta veckor efter operationen. Du får inte utöva kontaktsport eller tung belastning (till exempel jogging) förrän efter tre till fyra månader.

Gipsbehandling

Det kan i vissa fall, särskilt hos äldre personer, vara aktuellt att undvika operation. Då väljer man i stället att gipsa foten i spetsfotställning. I regel växer då senan ihop av sig själv. Efter cirka fyra veckor byter man till nytt gips där foten står i en mindre spetsig ställning i ytterligare fyra veckor. Efter att gipset har tagits bort bör du använda en inläggssula under hälen som lyfter den cirka 2 cm. Den har man i cirka fyra till åtta veckor. Det blir ofta aktuellt att få en remiss till en fysioterapeut för vidare rehabilitering.

Rehabilitering

Efter att gipset har tagits bort inleds ett rehabiliteringsprogram. I regel blir du då remitterad till en fysioterapeut. Inledningsvis utförs endast försiktiga passiva rörelser i fotleden. Efter två veckor börjar du med övningar där akillessenan tränas upp med gradvis ökande motstånd. Efter cirka tio veckor börjar man med aggressiv gångträning och efterhand med mer varierad träning. Normala aktiviteter återupptas först efter cirka fyra till sex månader. Hur snabbt du blir bättre beror på kvaliteten på rehabiliteringsprogrammet, din egen motivation och hur viktigt det är för dig att snabbt bli återställd – till exempel för att återuppta en idrottskarriär.

Prognos

Efter snabb behandling och korrekt rehabilitering blir de flesta bra. Detta innebär att du kan återuppta tidigare aktiviteter. För att förebygga nya problem med hälsenan är det rekommenderat att du alltid tar dig tid till ordentlig uppvärmning och töjning av muskler och senor på baksidan av benet när du ska träna eller delta i idrottsaktiviteter.

Risken för en ny bristning av akillessenan är förhöjd när du har opererats en gång: upp till 10 % drabbas av en ny bristning. Vid behandling utan operation riskerar upp till 20 % att drabbas av en ny bristning. Det är viktigt att ha tålamod under rehabiliteringsfasen. För snabb ökning av belastningen ökar risken för en ny bristning.

Vissa får besvär i form av återkommande seninflammationer. De flesta kan också känna en klump i senan där den blev ihopsydd.