Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

AC-ledskada


Publicerad den: 2013-02-03

Annons

Vad är en AC-ledskada?

AC-leden är en beteckning på akromioklavikularleden. Detta är leden mellan nyckelbenet (klavikeln) och den övre delen av skulderbladet (akromion) nära axelns ytterkant. Det är en förhållandevis styv led, men den har en stabiliserande och fjädrande funktion i övergången mellan armen och kroppen.

AC-leden är utsatt för skada vid fall på axeln och vid slag mot axeln. Idrottsutövare och fysiskt aktiva personer (till exempel cyklister) är de som vanligast är utsatta för sådana skador.

Annons
Annons

Vilka skador kan förekomma?

Flera ledband sörjer för att AC-leden är stabil och att den ger efter lite vid större och snabba belastningar. Det finns ledband som direkt knyter samman nyckelben och skulderblad – dessa ledband utgör samtidigt ledkapseln. Men nyckelbenet är också kopplat med ledband till en utlöpare på skulderbladet. Vid skador kan ledbanden bli uttänjda, brista eller lossna från fästet – beroende på hur våldsam skadan är.

Vid de mindre – och klart vanligaste – skadorna uppstår sträckningar eller mindre bristningar i ledbanden/ledkapseln runt AC-leden, men den sitter normalt på plats (stukning). Vid större skador på leden brister ett eller flera ledband, så att ledytorna förskjuts i förhållande till varandra (luxation). Det kan göra att nyckelbenet till synes ligger högre i förhållande till skulderbladet (som av armens tyngd går nedåt, framåt), och en tydlig svullnad över leden kan ses.

Diagnos

Diagnosen ställs på skadeberättelsen och fynden vid undersökningen. Läkaren ska utesluta andra skador på axeln, som fraktur och om axeln är ur led. Läkaren ska också utesluta fraktur på nyckelbenet. Patienten känner smärtan direkt över AC-leden och inte i överarmen som vid de flesta andra axelskador. Det finns också tydlig ömhet vid tryck på AC-leden. Smärtan förvärras när patienten för över armen mot den andra axeln. Svullnad över AC-leden styrker misstanken om AC-ledskada och kan vara ett tecken på en lite större skada.

Vid misstanke om fraktur röntgas axeln. Ofta tas också en bild av den andra axeln för jämförelse.

Annons
Annons

Behandling

De lindrigaste och vanligaste skadorna behandlas konservativt, det vill säga utan operation. Akutbehandlingen är smärtlindring med kortvarig nedkylning av skadestället. Inflammationsdämpande läkemedel (NSAID, till exempel naproxen) eller smärtstillande läkemedel (till exempel paracetamol) används ofta de första dagarna. Vid svåra smärtor kan en slynga användas att avlasta armen i en till tre veckor. När den akuta smärtan har lagt sig kan patienten börja med rörelseövningar och senare styrkeövningar. Intensiteten i träningen bestäms av vad patienten klarar. Idrottsutövare kan återuppta idrottandet när smärtfri funktion är återupprättad och de idrottsspecifika rörelserna kan utföras smärtfritt.

Vid allvarlig AC-ledskada med betydande förskjutning i leden opereras patienten och ortopeden fäster samman leden igen.

Prognos

För dem med lindriga skador är prognosen utmärkt. De får normal och smärtfri funktion i axeln igen. De flesta kan återuppta idrottskarriären, men vissa klagar över besvär som klickningar och smärtor vid armhävningar. Ett litet fåtal av dem med mer allvarliga skador som behandlas utan operation i akutfasen får bestående och besvärande problem. De kan opereras vid en senare tidpunkt med gott resultat.

Patienter som opererats för allvarlig AC-ledskada löper en risk för kvarstående besvär och en påverkad axelfunktion.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.