Intervju | Långvarig smärta

Läkemedel vid smärta och värk


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Anders Hansen

Annons

Det finns flera läkemedel vid infektion, till exempel paracetamol, Cox-hämmare acetylsalicylsyra (ASA), morfin, allopurinol och kolkicin.

Paracetamol

Verkar smärtstillande och febernedsättande. Exakt verkningsmekanism är inte helt känd men forskning tyder på att Paracetamol påverkar ett flertal olika mekanismer i kroppen genom vilka smärta uppstår. Paracetamol bryts ned av levern och för hög dos kan leda till leverskada. Leversjuka bör vara försiktiga med Paracetamol och det bör även individer med alkoholmissbruk. Värt att poängtera är också att effekten av Paracetamol ”mättas” vid maxdos vilket innebär att man inte får mer effekt mot smärta eller feber genom att ta fler tabletter än vad som står på förpackningen som maximal dos.

Preparat: Till exempel Alvedon, Panodil, Reliv (receptfria), Citodon, Panocod, Norgesic, Distalgesic (samtliga receptbelagda, innehåller inte bara paracetamol).

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Cox-hämmare

Kallas även NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drugs). Verkar genom att hämma produktionen av en typ av ämnen som kallas prostaglandiner vilka är centrala inom inflammation och smärta. Detta sker genom hämning av ett enzym vid namn Cox vilket är centralt vid produktion av prostaglandiner. Cox finns på många platser i kroppen vilket gör att Cox-hämmare är verksamma mot inflammation på en mängd platser. Cox är också viktig vad gäller temperaturreglering varför Cox-hämmarna också används mot feber.

Används mot: muskelsmärta, gikt, feber, menssmärtor, migrän, njursten.
&nbsp
Biverkningar: Ökar risken för blödningar genom att påverka blodplättarna. Kan ge magsår, ska användas försiktigt av patienter med tidigare magsår. Det finns även studier som tyder på att vissa Cox-hämmare kan öka risken för hjärtinfarkt.

Preparat: Till exempel Voltaren, Orudis, Ipren, Ibumetin, Naproxen.

Annons
Annons

Acetylsalicylsyra (ASA)

Är verksamt genom att hämma trombocyterna (blodplättarna). Det leder till minskad risk för proppar varför acetylsalicylsyra används som proppförebyggande av bland annat patienter som haft hjärtinfarkt. I högre dos är preparaten även smärtstillande och febernedsättande. ASA ökar risken för blödningar varför man ska vara försiktig med preparaten om man t.ex. haft magsår. Man ska heller inte använda preparaten om man druckit alkohol eller om man använder preparat av typen Cox-2 hämmare.

Preparat: Till exempel Magnecyl, Treo, Paraflex. Det finns även ASA som används för att förebygga proppar som Trombyl men de preparaten är normalt i för låg dos för att framgångsrikt behandla smärta och feber.

Morfin

Morfin verkar smärthämmande genom att blockera en typ av receptorer i det centrala nervsystemet. Morfin-preparat har normalt kraftig effekt. En mycket vanlig biverkning är trötthet. Morfin-baserade preparat ökar risken för förstoppning och kan också ge spasm i gallvägarna. Dessutom är risken för tillvänjning (beroendeframkallning) hög vilken i sig är en god anledning till att vara mycket försiktig med preparaten. Effekten brukar vara i cirka fyra timmar. Många morfinbaserade preparat innehåller även andra preparat (som t.ex. paracetamol).

Preparat: Till exempel Citodon, Dolcontin, Spasmofen, Treo-comp, Panocod, Distalgesic, Ketogan.

Allopurinol

Hämmar det enzym som gör att urinsyra (urat) bildas. Minskar på så sätt halterna av urinsyra i blodet och urinen. Urinsyran kan ansamlas (fällas ut) i leder vilket ger gikt. Den kan också leda till att det bildas stenar i urinvägarna.

Används mot: Gikt, vissa typer av sten i urinvägarna

Preparat: Till exempel Allopurinol, Zyloric.

Kolkicin

Dämpar inflammation i lederna. Exakt hur detta går till är emellertid inte känt i detalj.

Används för att behandla gikt, både akuta anfall och långsiktigt förebyggande.

Preparat: Till exempel Kolkicin.