Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Så många drabbas av folksjukdomen migrän

”I grund och botten kan alla utveckla ett migränanfall, men får man det mer regelbundet och ofta har man ofta en ärftlig faktor som gör att anfallet kommer lättare”, säger Carl Dahlöf, professor och överläkare vid SDS-kliniken i Göteborg med primära huvudvärksformer som specialitet.


Publicerad den: 2011-11-01

Annons

Migrän är en folksjukdom som drabbar omkring en miljon av Sveriges invånare. Förstagradssläktingar så som syskon och barn till individer med migrän löper en fördubblad till trefaldigad risk för sjukdomen.

– Migrän är en kronisk, delvis ärftlig sjukdom som kännetecknas av återkommande episoder med svår pulserande huvudvärk som är kombinerat med bland annat illamående och ljus- och ljudkänslighet. Mellan anfallen är man så gott som symtomfri, säger Carl Dahlöf.

Diagnosen bygger på fem kriterier

Migrän kan indelas i två grupper: migrän med aura och migrän utan aura. Det finns alltså inga blodprov eller undersökningar som görs för att säkerställa diagnos, utan diagnosen bygger på intervjun man gör med patienten. Det finns kriterier för vad som är migrän och för att en person ska få diagnosen måste man ha haft minst fem anfall och uppfylla fem kriterier.

– För migrän utan aura, som är den vanligaste formen av migrän, så säger man att patienten ska ha haft minst fem episoder med en huvudvärk som varar i minst 4-72 timmar, halvsidig och pulserande som förvärras vid fysisk aktivitet samt illamående och känslig för ljus och ljud.

De personer som har migrän med aura drabbas bland annat av anfall som kännetecknas av störningar av synen, känseln, talet samt försvagad muskelstyrka och huvudvärken kan uppkomma i upp till 60 minuter efter aurasymtomen.

Personer med migrän kan lida av migrän med aura och utan. Cirka tio procent av alla individer med migrän uppger att de har aurasymtom vid varje anfall medan omkring 30 procent anger att aurasymtom ingår i vissa av anfallen.

– I en svensk undersökning som tittat på migränpopulationen i Sverige har man sett att ungefär 13 procent av befolkningen mellan 18-68 år har migrän. Då har vi varit strikta med kriterierna. Men om man inte anser att det är så viktigt hur länge anfallen varar har man sett att det är ungefär 17 procent av befolkningen som har migrän med och utan aura.

En annan form av huvudvärk som är vanligare än migrän är spänningshuvudvärk. Normalt sett är smärtan dubbelsidig och betydligt lindrigare samt inte lika bultande eller känslig för fysisk aktivitet eller rörelse.&nbsp

– Har man spänningshuvudvärk kan man ha viss känslighet för ljus, annars har man inget illamående eller ökad känslighet för ljud. Det är alltså en klar skillnad dem emellan och därför är det viktigt att kriterierna uppfylls när en migrändiagnos ska ställas.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2015-08-8 23:16 (7 år sen)

    I don't think we'll ever make it to CM for skiing but I love renadig your trip reports inspires me to take the kids out rather than just stay at home


Annons