Fråga Doktorn

Fråga   Smärta

Fråga: Slag mot huvudet

Hej,

Vad beror det på att man blir oerhört trött efter ett slag mot huvudet? Och hur allvarlig är en hjärnskakning om man spyr 6-8 gånger efteråt, och vad bör man göra då?

Svar:

Hjärnan skyddas av skallbenet, omgivande mjukdelar, hjärnhinnor och omgivande vätska. Vid ett kraftigt slag mot huvudet kan hjärnan förskjutas eller rotera vilket kan ge direkta skador där slaget träffade men även skador på nervbanor och kärl som tänjdes ut i samband med hjärnans häftiga acceleration och inbromsning. Det kan uppstå blödningar men även mer diffusa skador av nervvävnad och nervbanor. Skadan ger upphov till en sekundär inflammation. Det kan också bli förändringar i hjärnans ämnesomsättning och signaleringen mellan nervcellerna kan rubbas. 

Om man drabbas av en hjärnskakning skall man akut söka läkare. Kräkningar kan bero på en hjärnsvullnad eller hjärnblödning. En datortomografi av hjärnan genomförs ofta. Föreligger ingen tydlig hjärnskada är behandlingen enbart lugn och vila. Ofta uppträder dock en efterföljande trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, ibland även yrsel, huvudvärk och illamående. Man blir stresskänslig och snabbt trött vid ansträngning. Symtomen avtar med tiden. Kvarstår besvären efter en månad skall du söka din vårdcentral för närmare kartläggning av dina besvär och hjälp med rehabilitering 

Mvh

Jan Lycke 

 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg