Fråga doktorn

Fråga   Smärta

Svårbehandlad sjukdom

Eftersom urologiska sjukdomar ej finns med i registret, ställer jag min fråga i området smärta. Det är också adekvat, eftersom det är just är smärtan som är det dominerande symtomet i mitt fall. Den tidigaste diagnosen var IC (Interstitial cystit) men det är lite ovisst. Det har övergått i en kronisk urinvägsinfektion som trots ständig behandling med olika antibiotika, ger symtom med trängningar och smärta, emellanåt svår sådan. Finns det någon effektiv behandling av detta och vilken smärtlindring kan rekommenderas ?

Svar:

Om man tidigare diagnostiserat dig med IC, så bör man även försökt klassificera den som klassisk alternativt icke-klassisk/nonulcerös. Om du tillhör dem med den klassiska formen av IC kan man ha god effekt av s.k TUR-B (transuretral resektion i blåsan), d.v.s man hyvlar bort de affekterade delarna i blåsslemhinnan.

Om man tillhör dem med den nonulcerösa formen kan man inte behandlas på samma sett. Men det finns en mängd olika behandlingar, så väl i tablettform som i vätska som man låter ligga i blåsan bl.a.

För att få hjälp med detta måste du söka dig till en urolog. Jag skulle dock inte våga kalla någon av de existerande behandlingarna generellt effektiv men du får be att få prova dig fram. Det kan vara så att viss behandling enbart erbjuds inom studier.

Gällande smärtbehandling skulle jag rekommendera, som vid all icke-cancer relaterad smärta, paracetamol och NSAID, i första hand.

Mvh/
Josefine Rössberger,
läkare, urologdoktorand

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons