Fråga doktorn

Fråga   Smärta

Fransigt brosk i knä!!

Hej, Sommaren -09 föll jag och skadade knät med svullnad + värk. Gjorde en magnetröntgen som ev visa menisk skada, gjorde sedan en atroskopi som endast visa "fransigt" brosk. Vad exakt betyder det? Och har det med själva skadan att göra eller något annat? Har nu svullnad och värk ständigt i knät. Är det "kroniskt"?

Svar:

Hej,

Frågeställningarna föranleder flera kommentarer:

1)Magnetkameraundersökningar överdiagnosticerar inte så sällan meniskskador, inte minst på medialsidan (inåt mitten av kroppen).

2)"Fransigt brosk" som artroskopifynd tyder på en nerbrytningseffekt på brosket, kan se ut som "ryamatta i stället för som kakelplatta" i ytan. Ofta är det en ärftlig belastning bakom (30-50 %) och är då en tidig artros-manifestation.

3) En dylik artrosbild kan mycket väl också vara en följd av ett trauma, en skada vid ett olyckstillfälle det är faktiskt den överlägset vanligaste förklaringen till sekundär artros (alltså som följdverkan av något annat).

4) "Svullnad och värk" är just typiskt för artros, då man kan tänka att nerbrytningsprodukter i leden retar ledhinnan, synovian, vilken har smärtnervsförsörjning och producerar ledvätska.

5) Om det blir "kroniskt" är omöjligt att besvara. En nygammal erfarenhet är att artrossjukan kan försvinna symptommässigt, "värker ut", och det röra sig om kring hälften av fallen, de patienter som söker för besvären har ofta ett vågformigt förlopp med förbättringar och försämringar i olika intervall. En minoritet blir allt sämre efterhand och blir operationsfall.

Med ortopediska & idrottsmedicinska hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons