Fråga doktorn

Fråga   Smärta

Compartment syndrom

Vad är compartment syndrom? Går detta att operera? I så fall är det en svår operation? Tar det lång tid att kommapå benen igen?

Svar:

Compatrmentsyndrom finns av två olika slag, dels det akuta som uppstår i samband med olycksfall, t.ex. benbrott eller stor muskelblödning, det andra är det kroniska, och sannolikt det du avser med din fråga. Kroniskt compartmentsyndrom innebär i korthet att en muskelgrupp omgiven av en stram muskelhinna i samband med långvarig träning svullnar så mycket att den inte riktigt ryms innanför muskelhinnan. Om man inte kan anpassa träningen så att besvären försvinner finns möjligheten att operera. Det går till så att man öppnar själva muskelhinnan och på så sätt ger muskeln mer plats. Det är dock inte alldeles självklart att detta är den bästa lösningen på problemet. För att få en adekvat bedömning krävs att du blir undersökt av en ortoped eller idrottsmedicinskt utbildad läkare. Först därefter kan man avgöra om en operation kan vara lösningen på dina problem.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons