Forum Smärta


forskning om fibromyalgi...

Jag hittade det här och tänkte att nån mer kanske vill läsa. Jag har själv fibromyalgi och tycker det stämmer in på mig. Jag tänjde mina gränser till vad jag förmådde innan jag fick fibromyalgin och märker nu som sjuk i fibromyalgi hur värken ökar då jag "gör för mycket". "Oskyddade" psykologiska mönster hos kvinnor med fibromyalgi 2005-05-09 Pressmeddelande frånGöteborgs universitet Doktorsavhandling i psykologi av Kerstin Wentz se länk för text: http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2005/oskyddadepsykologiskamonsterhoskvinnormedfibromyalgi.5.6a1327cc11589b8c0f880004906.html

ursäkta, länken var lång... http://www.forskning.se/pressmeddelanden/ pressmeddelandenarkiv2005/oskyddadepsykologiskamonster hoskvinnormedfibromyalgi.5.6a1327cc11589b8c0f880004906.html jag gjorde två radbrytningar så hela syns

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons