Intresseområden sparade.
Behandling | Fibromyalgi

Fibromyalgi och egenvård


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Bara känslan av att verkligen kunna hjälpa till i sin egen behandling kan vara betydelsefull. Och det finns många möjligheter att pröva, var och en måste själv finna sin väg.

Fibromyalgi och smärtgrupper

Ensam är sällan stark. I Reumatikerförbundets fibromyalgi/smärtgrupper och studiecirklar kan man träffas och diskutera, bedriva diverse aktiviteter eller bara ta en fika tillsammans. Det finns många läkande krafter i att träffas på detta sätt och behovet av att tala med andra är stort, eftersom många med smärta tenderar att tappa mycket av sitt sociala nät. I en grupp där alla har fibromyalgi behöver man inte förklara, man vet att alla förstår vilket gör det lättare att tala med varandra och att bli förstådd.

Att förhålla sig till smärtan 

Det finns olika sätt att närma sig och förhålla sig till smärta. En del smärtpatienter undviker smärtstillande mediciner, eller tar så lite som möjligt, för att känna när smärtan närmar sig sådana punkter där det gäller att ta det lugnt. Exempelvis att avbryta sina städaktiviteter för att ta resten en annan dag, och därigenom undvika konsekvenser av att ha gjort mer än kroppen orkar, kan vara en god idé. Smärtan blir en vägvisare till aktiviteten.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Ibland kan det vara värt att ”gå över gränsen” till vad som kommer att framkalla smärta och trötthet. Exempelvis kan det vara att ta smärtstillande inför en danskväll för att därigenom kunna minska smärteffekterna av kvällen. Livskvalitet kan vara att göra något som är värdefullt för en och veta att priset ska betalas dagen efter. Men lika viktigt är det att inte ta ut några bedrövelser i förväg. Ibland kan man orka mer än man tror.

Anhöriga/närstående

Att hitta en vardag på hemmaplan som fungerar är för många ett problem i sig. Det första är förstås att få familjen och de närmaste med på tåget genom att de lär sig vad fibromyalgi handlar om. Ofta räcker det tyvärr inte att man själv berättar, ofta behövs en tredje part som förmedlar detta.

Sedan behöver man besluta vem som sköter det som inte mamma/pappa orkar. Det kan vara dammsugning, alternativt att storhandla och mycket mer.

Annons
Annons

Det som tidigare gick snabbt och enkelt att genomföra tar oftast längre tid. Omgivningen har svårt att förstå att det som personen med smärta/fibromyalgi klarade den ena dagen behövs det hjälp med nästa dag. Det är viktigt att bli medveten om detta framför allt för familjen, men även för vården.

Familjens relationsarbete är viktigt och måste ges tid.

Stressbekämpning vid fibromyalgi

Stress är ofta en faktor i insjuknandet och ett tillstånd som definitivt försämrar smärta/fibromyalgi och dess symtom. Därför gäller det att hitta vägar att bemästra och helst utestänga stressen. Ett första steg kan vara att acceptera sin situation, nästa att kartlägga vad som stressar och när samt i vilka situationer för att försöka komma på strategier att undvika eller bemästra dessa lägen. Finn lösningar som minimerar den egna pressen.
Det finns också allehanda stresshanteringsmetoder. Försök hitta någon/några som passar dig. Den forskning som finns om meditation är positiv och pekar främst på goda resultat förutsatt att man gör det regelbundet i många år. Yoga, Qi Gong, Tai Chi, avslappningsövningar/band är några andra sätt som många har haft uttalad nytta av.

Det är viktigt att motverka stressens negativa konsekvenser genom vila, stimulans, avspänning, omväxling, avkoppling och återhämtning.

Kroppskännedom

Lär känna din kropp, din smärta och dina övriga symtom. När du har goda perioder med mindre smärta och andra symtom, notera vad som kännetecknar detta och tiden närmast dessförinnan. Det kan ge vägledning för lindrigare symtom i framtiden. För att inte glömma kan det vara bra att skriva dagbok.

Undvik att provocera sjukdomen. Ett steg kan vara att skilja på vad som är rimlig träningsvärk och när smärtan slagit tillbaka efter för hårda ansträngningar. Det är till exempel inte ovanligt att man överanstränger sig i varmvattenbassäng just för att man mår så bra och kroppen känns lättare att röra och öva. Annars är varmbassängträning och massage det som toppar listan på önskade behandlingar bland personer med fibromyalgi.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT handlar om att medvetandegöra människor om sitt beteende och att försöka hitta vägar att ändra det för att det ska bli mer ändamålsenligt. Det betyder att KBT kan minska smärta och även andra symtom, samt öka möjligheterna till ett aktivt liv och deltagande i samhället.
Till exempel vet vi att stress påverkar smärtan negativt – kan vi träna oss att reagera lugnare? En analys av situationer när vi blir stressade kan vara till hjälp.

Kan vi kanske undvika vissa av dessa situationer helt och hållet. Kan vi dela upp situationerna så att vi hinner återhämta oss emellan eller finns hjälpmedel som kan underlätta några moment? Kan vi få en mer flexibel arbetstid, möjlighet att delvis jobba hemma, kan hemmiljön förändras och många, många andra frågor vars svar kan visa på en mängd möjligheter som personen med smärta helt enkelt inte tänkt på. Att strukturerat gå igenom sin livssituation kan underlätta livet.

Genom forskningen vet vi att många med smärta har nytta av KBT.

Att säga nej

Att säga nej är svårt, de flesta människor är trimmade att vara till lags. Träna på att säga nej, helst utan att såra, både hemma, på arbetet och i det övriga livet. Ett sätt är att aldrig säga ja direkt, utan att alltid begära betänketid. Då hinner man både tänka efter och hitta goda skäl till sitt beslut. Att sätta sina egna gränser, även när det gäller gamla föräldrar, barn eller barnbarn är svårt, men viktigt. Ingen mår bättre av att du mår dåligt. Det är upp till varje person att prioritera och bestämma vad som är viktigast i livet och vad kroppen orkar med vid varje tillfälle.