KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Många med KOL är helt besvärsfria och symtomen på KOL kan lätt förväxlas med astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. Detta innebär att det är många som ännu inte har fått diagnosen.

Annons

KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kännetecknas av att luftflödet i lungorna är ständigt nedsatt. Begreppet KOL inkluderar tillstånden kronisk bronkit och emfysem. Man kan antingen ha kronisk bronkit eller emfysem, men det vanligaste är att man har en kombination av de båda. Vid KOL har det uppstått en kronisk inflammation i de övre och nedre luftvägarna, så kallad kronisk bronkit, som har gjort luftrören trånga. Inflammationen har skadat det skyddande lager som normalt täcker slemhinnorna i luftvägarna, samt de flimmerhår som är viktiga för att slem ska kunna transporteras bort från lungorna.

Vid emfysem är de små lungblåsorna skadade. Lungorna tappar sin elasticitet och andningen försvåras, medan passagen av syre till blodet blir sämre och syrebrist uppstår.

Varför får man KOL?

Den dominerande orsaken till KOL är rökning. Mer än 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid. Har du varit utsatt för passiv rökning, luftföroreningar eller haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn, har man också lättare att utveckla KOL. Vid sidan av rökning kan även andra faktorer i mindre omfattning bidra till KOL. Det kan röra sig om miljöfaktorer, till exempel exponering för olika partiklar vid förbränning av kol och trä i eldstäder med dålig ventilation som i många u-länder i dag.

Annons
Annons

En annan orsak till KOL är alfa1- antitrypsinbrist (AAT), ett ämne (protein) i kroppen som normalt skyddar lungorna. Brist på AAT gör att lungvävnaden mycket lättare skadas, vilket ökar risken för KOL. De som har denna enzymbrist utvecklar som regel KOL redan i yngre ålder. Prognosen är god om man aldrig röker.

Vilka är symtomen på KOL?

KOL börjar oftast med kronisk bronkit. Man får pip i bröstet och besvärande upphostningar med slem, främst i samband med förkylningar som i sin tur blir allt mer långvariga. En trånghetskänsla i bröstet kan också upplevas. Emfysem utvecklas som regel senare och har liknande symtom. Vid svårare KOL uppstår besvären även utan förkylning. Eftersom kroppens syresättning blir sämre kan man få blåa läppar och bensvullnad samt andnöd även vid vila.

Hur ställs diagnosen KOL?

Känner man igen symtomen gör man klokt i att låta sig undersökas. Diagnosen ställs genom att man får blåsa i en spirometer, en apparat som mäter lungornas funktion. Vid undersökningen tar läkaren reda på hur mycket luft som kommer in och ut ur lungorna och hur fort luften passerar. Undersökningen är enkel att genomföra och kan göras på de flesta vårdcentraler.

Annons
Annons

Vilka behandlingsmöjligheter finns?

Det finns än så länge ingen bot mot KOL. Men det finns lindring. För dig som röker är den bästa medicinen att sluta röka så fort som möjligt. På så sätt hindrar du tillståndet från att förvärras mer än nödvändigt. För att lindra symtomen finns en mängd läkemedel som kan vara till stor hjälp. Vissa utvidgar luftvägarna medan andra verkar slemlösande. Antibiotika motinfektioner i luftvägarna kan också ges, liksom syrgasbehandling i olika former. Sedan några år tillbaka kan man i vissa fall operera lungemfysem med tillfredsställande resultat. Rehabiliteringen består ofta av näringsriktig kost, motion och andningsteknik som i sin tur ökar välbefinnandet, orken och livskvaliteten.

Den första tiden med sjukdomen

Att komma hem från sjukhusmiljön innebär en stor förändring. Man kan få svårt att koncentrera sig, ta till sig information och det är vanligt att man först förnekar sin situation. När man så smått börjar inse att det som man inte vill tro är sant, är det lätt att känna ångest, nedstämdhet, ilska och sorg. Dessa reaktioner är helt naturliga och det är viktigt att man inte stänger inne sina känslor. Har man väl mött det mörka blir det lättare att släppa sina tankar för en stund och gå vidare. Är du ängslig över hur du känner dig och vad du upplever, kan din läkare vara till hjälp.

En ny vardag efter KOL-diagnos

Efter diagnosen är det viktigt att inte bli stillasittande, utan att fortsätta livet ungefär som innan. Att gå promenader, laga mat, städa och bädda sängen kan upplevas som ansträngande. Men med regelbundna vilopauser och rätt arbets-, andnings- och hostteknik, som är relativt lätt att lära sig, orkar du mer och spar på dina krafter samtidigt som slemmet lättare transporteras bort från dina lungor.

Kosten har också stor betydelse för ditt välbefinnande. Det går mycket energi till det krävande andningsarbetet, samtidigt som aptiten kan bli sämre. Därför är det bra om du ser kosten som en del av behandlingen och att du kanske tar hjälp av en dietist. Generellt kan man säga att du bör äta en fett- och proteinrikare kost än friska och att du äter mindre portioner men oftare.

När det gäller det sexuella samlivet kan det återupptas utan oro så snart lusten kommer tillbaka. Det viktigaste är att aldrig stressa, utan att ta dagarna som de kommer. Med en lungsjukdom upplever de flesta att livet blir lite av en berg- och dalbana. Humöret kan vara på topp ena dagen, för att vara i botten andra dagen. Därför är det bra om man söker stöd från sina nära, kanske talar med en psykolog eller någon som befinner sig i samma situation. Att man känner sig ensam, orolig och övergiven när sjukhuskontakterna blir allt glesare är ju bara naturligt.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons