Slut med rökning på uteserveringar - få koll på nya tobakslagen

Snart är det förbjudet att röka på många allmänna platser, såsom uteserveringar, tågperronger, busstationer och lekplatser. Den 20 maj respektive 1 juli 2019 träder nämligen den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft.


Publicerad den: 2019-05-20
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Slut med rökning på uteserveringar - få koll på nya tobakslagen
Annons

I sommar träder den nya tobakslagen i kraft som innebär att det blir förbjudet att röka på flera allmänna platser:

  • Utomhusområden som är avsedda för resenärer: perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden, gångbanor i anslutning till spårområdet.
  • Uteserveringar
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av lagen,till exempel: entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Idrottsanläggningar
  • Lekplatser

 

Syftet är att göra de allmänna platserna mer tillgängliga för alla, avnormalisera rökning samt minska rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Med den nya lagen kommer också nya reglerna om tillståndsplikt, vilket innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och även den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel).

Annons
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Dosor med snus ska innehålla 20 portioner

Det införs även ett förbud att sälja snus i små och prismässigt attraktiva förpackningar. Dosor eller förpackningar med portionssnus ska därför innehålla minst 20 portioner.

Genom lagen införs även regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror, som syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak börjar dock gälla den 20 maj 2019.

Annons
Annons

 

 

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/faq-nya-lagen-om-tobak-och-liknande-produkter/
  • Regeringen.se - https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu