Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Varför yrsel vid nikotinstopp?

Varför blir man så yr och får så svårt att koncentrera sig när man slutar snusa?

Svar:

Hej!
Yrsel är ett ganska vanligt besvär vid en hastig sänkning av nikotinhalten i blodet som sker vid ett snusstopp.

Effekten beror sannolikt på att de små blodkärlen, kapillärerna, får en ökad genomblödning samtidigt som blodtrycket och pulsen sjunker när stresshormonerna i kroppen minskar. Det är övergående och lindras bäst av ökad rörelse och vätska, viss försiktighet kan vara bra att tänka på vid snabba lägesändringar tex. när man stiger ur sängen eller reser sig hastigt.

Med vänliga hälsningar,

Ann Post
Tobaksavvänjare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Annons