Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Vad händer med kroppen vid tillfälligt återfall?

I mars är det tre år sedan jag slutade röka. Tyvärr har jag sedan dess rökt vid två tillfällen. Den ena gången en cigarett i augusti förrförra året och den andra gången två bloss i oktober. Senaste gången smakade det inte ens gott. Nu till min fråga. När jag efter ett och ett halvt år röker två bloss, är jag då fysiskt tillbaka där jag började? Har jag sumpat t ex resningen av flimmerhår, andra kroppsliga fördelar som jag fått genom att jag slutat röka?

Svar:

Grattis till ett lyckat rökstopp! Du kan helt bortse från några fysiska skador eller negativa effekter av de bakslag som du beskriver. Njut av rökfriheten och glöm cigaretterna för gott. Du
klarar dig utan dem, det har du visat, eller hur!?

Med vänliga hälsningar

Ann Post
Tobaksavvänjare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.