Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Passiv rökning skadligt?

Hej! Vi bor i en lägenhet där en granne röker väldigt mycket. Det är en kraftig rökdoft i trapphuset och det tränger även in i vår lägenhet. Hur skadligt är detta för hälsan? Kan man se om man har blivit påverkad rent fysiologiskt? Våra ytterkläder luktar rök. Jag har en dotter på 1.5 år och är gravid i vecka 25. Orolig för mina barn!

Svar:

Du är utsatt för viss grad av passiv rökning och undrar över vilka hälsorisker detta innebär. Det finns en del studier som visar att passiv rökning i sig kan vara en hälsorisk. Med passiv rökning menar man i huvudsak kvantiteter typ bo med någon som röker inomhus samt arbete i rökig miljö, typ restaurangpersonal som arbetar i lokaler där det röks.

I Ditt fall rör det sig om oangenäm lukt där rök tränger ut i trapphuset och även känns inne i lägenheten. Att det blir sådana kvantiteter att även kläderna luktar rök, låter lite uppseendeväckande och säger en del om ventilationen där Du bor. Teoretiskt har man visat att rökpartiklar i dåligt ventilerade lokaler kan fästa sig till allergen och göra så att dessa ansamlas och stannar kvar längre innan de försvinner från lokalerna.

Detta skulle i så fall innebära en viss risk för allergiutveckling fram för allt hos barn. Det skall dock betonas att detta mest är teori och det har varit svårt att visa klart i praktiken. Passiv rök av den dignititet som det här kan röra sig om tror jag inte innebär någon signifikant hälsorisk annat än obehaget i sig. Jag förstår Din oro framför allt för Ditt nuvarande och Ditt kommande barn.

Jag antar att Du försökt prata med grannen. Bara det faktum att Du upplever obehag borde vara tillräckligt för att man gör något åt saken, om inte i direkt kontakt med grannen så kanske om saken tas upp för diskussion i gemensamt forum.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons