Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Många har undrat om blodtryck och rökstopp

Har haft en hjärtinfarkt för några år sedan och fick förhöjt blodtryck. Vad händer med blodtrycket efter rökstoppet? Måste det kontrolleras oftare än i nuläget 1 ggr/mån?

Svar:

Blodtrycket kan ibland påverkas vid rökstopp. Det vanligaste är ett blodtrycksfall som kan bli kännbart för den som redan innan rökstoppet har ett lågt blodtryck. Det kan yttra sig som en känsla av att vara frånvarande, tung i kroppen, ökad trötthet och yrsel särskilt vid hastig lägesändring.

Effekten kommer inom några dagar efter rökstoppet men normaliseras oftast inom någon vecka. Det bästa rådet är att dricka mer vätska än vanligt, gärna ett eller två glas vatten redan vid sängkanten innan man stiger upp. Promenera, ta trapporna i stället för hissen, ansträngningen ökar blodgenomströmningen och du tränar din kondition.

Om man har högt blodtryck och har mediciner för det är det viktigt att kontrollera blodtrycket under en övergångstid för att se effekten av rökstoppet. Gärna 1g/veckan under de första veckorna därefter så ofta det finns anledning till utifrån mätvärden och medicinering.

Ann Post, sjuksköterska, Centrum för tobaksprevention


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.