Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Lungvolymreduktion

Tidigare läste man ganska mycket om lungvolymreducerande operationer på patienter med gravt emfysem. Jag har sökt på nätet och det finns väl en del studier, de flesta ganska gamla, dock verkar det inte vara så positivt. Finns det någon statistik eller information om detta?

Svar:

Det är riktigt att många studier med volymsreduducerande kirurgi ligger några år tillbaka i tiden. Volymsreduktion har förekommit i många år. Att sy ihop en emfysematös lunga är emellertid svårt och många operationer slutade initialt illa så till vida att man inte kunde få lungan lufttät efter operationen. "Ungefär som att sy ihop en plastpåse".

Med ny teknik lärde man sig att överkomma detta problemet och därmed satte metoden fart för drygt 15 år sedan. Många artiklar publicerades i mitten av 90-talet, också resultaten från en svensk multicenterstudie (Chest. 2005 Nov128(5):3489-99). Efter detta har publikationerna blivit färre. Det innebär emellertid inte att metoden för den skull är mindre aktuell idag än för 15 år sedan.

Nyhetsvärdet är emellertid mindre och i och med detta är det svårare att få publicerat artiklar som behandlar ämnet.

Volymsreducerande kirurgi är fortfarande ett klart alternativ på en mycket selekterad grupp av patienter. Även i den svenska studien fick man fram positiva resultat där livskvalitet och fysisk funktionsförmåga var klart bättre i den opererade gruppen jämfört de som fick mer konservativ behandling inklusive träning.

Risken för komplikationer till och med dödlig utgång efter kirurgin finns och därför bör man vara ytterst klar när man tar ställning till huruvida det är värt att ta risken eller ej. För att värdera eventuell kirurgi bör man ha ett relativt uttalat emfysem som är heterogent, d v s ojämnt fördelat. Bäst förutsättningar har de med uttalat emfysem i lungornas övre delar med inslag av normal lungvävnad i dess nedre delar. De flesta specialister som sköter patienter med lungemfysem känner till urvalskriterierna.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons