Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: KOL

Vad ska jag undvika förutom avgaser, parfymer? Ska jag undvika damm? Stark ladugårdslukt? Mögel? jag har blivit sämre i lungkapaciteten från 60% till 45%. Jag utsätts inte för mycket mer än det jag har skrivit.

Svar:

Med Din fråga antar jag Du har en diagnostiserad KOL och att Du har slutat röka sedan en längre tid tillbaka. Du är nu bekymrad över att lungfunktionen försämrats ytterligare och undrar om det är något Du kan göra för att begränsa risken för ytterligare försämring.

Den första saken man bör fråga sig är om Din lungfunktion är mätt under optimala betingelser. Även KOL kan variera över tid och förändring i lungfunktion behöver inte innebära att man fått ytterligare skada på lungorna, d v s att en försämring är oåterkallelig.

Många med KOL har också ett inslag av astma eller variabel lungfunktion. Det är därför viktigt att lungfunktionen inte bara mäts som en enkelvärde utan också efter optimal medicinering. När det gäller att förhindra ytterligare försämring av Din lungfunktion är det två faktorer som är av största vikt. Den ena är att undvika akuta försämringar, oftast i form av infektiös bronkit. Om en sådan inträffar skall den behandlas ibland med både kortison och antibiotika.

Den viktigaste faktorn är dock att sluta röka. Naturligtvis skall man också i största möjliga mån undvika irritantia och sådant som kan ge symptom och kortsiktigt påverka lungfunktionen.

Du nämner här mögel, damm, avgaser etc. Motivet att undvika dessa är framför allt att undvika symptom och besvär. Som riskfaktor för försämrad lungfunktion är det emellertid något mindre säkert dokumenterat.

I ditt fall råder jag Dig att Du tar kontakt med läkare för att få utrett huruvida Du verkligen har försämrats i Din lungfunktion eller om det är ett uttryck för tillfällig försämring. Medicineringen skall optimeras och Din lungfunktion skall följas över tid. Oftast behövs fler mätningar som pekar i samma riktning innan man kan dra några säkra slutsatser.

Läs mer om att sluta röka och KOL här »

 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.