Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Innehållet i snus ?

Var på ett hälsohem och fick där ett dokument på vad snuset innehåller, har tappat detta. Det går lättare att sluta snusa om man läser denna innehållsförteckning, det kan jag lova.

Svar:

Svenskt snus är ingen homogen produkt utan olika märken har varierande sammansättning och tillsatser tex. i lössnus och portionssnus. Snus innehåller finmalen tobak med en halt av mellan 0,5 -5 procent nikotin. Nikotinet i snus påverkar hjärnans belöningssystem och ger ett kraftigt beroende genom en känsla av avslappning och stimulans. Andra beståndsdelar är bikarbonat, glycerol, propylenglykol och aromtillsatser.

De främsta cancerframkallande ämnena i snus är nitrosaminer och aromatiska kolväten. Ett annat cancerframkallande ämne i snus är radioaktivt polonium som man misstänker härrör från gödseln på tobaksfälten. Andra kemikaliska ingredienser i snuset är ett 30-tal olika metallföreningar som kadmium, bly och arsenik.
Källa: www.Tobaksfakta.org

Med vänlig hälsning,

Ann Post
Sjuksköterska och tobaksavvänjningsexpert


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.