Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Fråga om nikotinersättning.

är det inte bättre att inte tillföra nikotin genom plåster m.m. när man ska sluta, eller är det lättare att misslyckas då?

Svar:

Hej,
Du undrar om det är bäst att använda nikotinläkemedel när man slutar för att lyckas bättre. Att det lindrar abstinensbesvären är visat i många vetenskapligt utvärderade studier. Att det skulle vara svårare att lyckas finns alltså ingen anledning att tro. Däremot vill en del bli nikotinfria så fort som möjligt och kan då förstås uppleva att det är ett misslyckande att tillföra nikotin på annat sätt. Misstaget man då lätt gör är att trappa ner eller sluta för tvärt och risken för återfall ökar. Men att sluta är inte bara att nikotinberoendet ska behandlas utan det krävs att man bryter vanor och situationer där bruket spelat en stor roll. Motivationen är därför viktig och läkemedel i kombination med personligt stöd visar att det på sikt går bättre.
Var alltså inte rädd att använda de hjälpmedel som finns. Lycka till!

Med vänlig hälsning
Ann Post
Rök & snusavvänjare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.