Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: cystisk fibros och röker!

Hej! Jag är en tjej, 16år och diagnosen cystisk Fibros. Jag röker! Hur kan tobak påverka min livskvalitet och hälsa? Jag röker 2cigg/dag och nu på sommaren ökas det! Jag kan inte sluta och har rökt i drygt ett år. Mina slemlösande mediciner som acetyslist, inhallation, ventolin, diskus tar jag inte så ofta. 3dagar=1-2ggr.

Svar:

Hej,

Du är 16 år, har cystisk fibros och röker. Jag måste erkänna att jag när jag läser ditt brev blir en aning förvånad.

Cystisk fibros är en sjukdom där segt slem ansamlas i luftvägarna. Vanligtvis transporteras slem som bildas i luftvägarna med hjälp av slemhinnornas flimmerhår men vid CF försvåras detta betydligt p g a slemmets sega konsistens. Fuktig luft och tillförsel av vätska i form av dryck är viktigt för att underlätta situationen.

Vid CF behöver man oftast hjälp med slemlösande mediciner samtidigt som man med hjälp av andningsgymnastik och hosta kan hjälpa till med att få upp (mobilisera) slemmet. Slem som blir kvar leder som regel till att bakterier får fäste och de med Cystisk fibros har oftast en kronisk bakteriell kolonisering i luftvägarna.

För dig med CF gäller därför att tillföra mycket vätska samt att undvika irritantia, där tobaksrök är något av det värsta man kan utsätta sig för. Slemmobilisering med andningsgymnastik kompletterat med nödvändig medicinering är andra delar som hjälper till att skydda luftvägarna och minimera risken för skada.

Allt detta vet du säkert sedan tidigare. Du vet också att tobaksrökning allvarligt ökar risken för att du får ökad slembildning och ökad risk för komplikationer av din sjukdom. Du säger att du röker två cigaretter om dagen och att du inte kan sluta. Två cigaretter är alldeles för lite för att du skall vara fysiskt beroende. Beroendet sitter därför i psyket och inte i några receptorer som längtar efter nikotin.

Att du trots kunskap om din sjukdom väljer att röka är för mig mer ett uttryck för trotts och eller ett självdestruktivt beteende. Vem prövar du straffa?

Att du i denna situationen väljer att sända in din fråga gör mig lite förvånad, såvitt det är du och ingen annan som för ställt frågan för din räkning. I förlängningen är det bara du själv som drabbas och mitt råd är därför att du snarast bör sluta röka.

I tillfälle du upplever att du inte klarar av att sluta på egen hand rekommenderar jag att du tar upp frågan när du besöker din doktor nästa gång. Vid varje center som sysslar med CF finns också expertis som kan hjälpa till för de som önskar stöd när de önskar sluta röka.

Lycka till!

Bästa hälsningar,
Leif Bjermer
professor, överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.