Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Betapred vid Kol

Jag har Kol sedan 10 år tillbaka och har de senaste åren blivit sämre. Jag har Symbicort Forte,Bricanyl samt Spiriva som jag tagit dagligen sedan i dessa 10 år. De senaste två åren har jag drabbats av 4 lunginflammationer. Jag har perioder då jag mår sämre an annars och förra sommaren fick jag vid ett sådant tillfälle Betapred 0,5 mg som jag tar 5 tabl. per dag i 6 dagar. Jag upplevde en ENORM skillnad med andningen och fick även bättre aptit samt blev gladare o piggare. Min läkare skrev då ut Betapred så jag kan ta ut vid fyra tillfällen. Jag har nu de sista månaderna tagit två sådana kurer. Jag undrar nu hur ofta man kan ta en sådan kur eller om man kan ändra en sådan kur på något sätt så man kan ta Betapred oftare. Jag är medeten om att man kan få benskörhet men vill då veta hur mycket det vill till för att vara orolig för detta.

Svar:

Du säger att Du har en svår KOL som behandlas med Symbicort forte och Spiriva. Samtidigt har Du under de sista två åren haft fyra lunginflammationer.

Jag antar att Du med detta menar episoder med feber och försämring av Din KOL, där man också på lungröntgen sett förändringar som styrker diagnosen. Vid försämring av Din KOL har Du tagit Betapred som är ett kortisonpreparat. Du upplever en dramatisk förbättring av tillståndet och undrar lite över risker samt hur ofta Du kan ta dessa kurer utan risk för biverkningar, fram för allt benskörhet.
Att förhindra akut försämring av KOL-sjukdomen är ett av de viktigaste målen för lyckad underhållsbehandling.

Din läkare har skrivit ut Betapred som Da kan ta på egen hand upp till fyra kurer på ett år. Förutsatt att Du har lärt Dig känna igen tecken på försämring och att Du därför kan starta i tid, låter detta som en ganska bra ide. Vid försämring är det viktigt att inte vänta för länge innan man startar behandlig och en tidigt insatt behandling kan förhindra att tillståndet försämras ytterligare, och att det går över i en lunginflammation.

Samtidigt är det viktigt att man ser över underhållsbehandlingen så att man slipper dessa temporära försämringar. Du förefaller redan nu ha en bra behandling i form av Spiriva/Symbicort forte. Det kan emellertid vara andra faktorer som också måste hanteras. En del med KOL har problem med bakteriella infektioner och kronisk bakteriell kolonisering. Anledningen till att man inte blir av med dessa infektioner kan vara förekomst av ektasier (bråckbildning på luftvägar) och eller förekomst av segt slem som man inte blir av med. Här kan slemlösande och slemmobiliserande behandling vara av godo. Ibland kan man behöva en längre tids antibiotikabehandling för att få situationen under bättre kontroll.

Så till Din konkreta fråga om det är farligt att ta Betapredkurer. Kurer med den frekvens som Du beskrivit innebär en relativt liten risk för benskörhet. Problemet är att de är en del av fler riskfaktorer där inaktivitet relaterat till sjukdomen kanske är den största riskfaktorn. En kronisk inflammation kan också påverka benomsättningen negativt. Rökning har också en negativ effekt på benomsättningen. Allt sammantaget kan innebära en risk och jag föreslår därför att Du ber Din läkare remittera Dig för en bentäthetsmätning. Om denna visar på låga riskvärden bör Du ha en förebyggande behandling som förhindrar uppkomst av benskörhet.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.