Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Astma vid rökstopp?

Hej! Sedan ett antal år har jag funderat på om det stämmer att man kan få astma i samband med rökstopp? Eftersom jag nu ska sluta undrar jag om det i så fall skulle vara sämre att sluta röka på våren då alla dofterna i naturen kommer, ja då allt blommar. Jag har inte hösnuva eller så . Nickelallergi , ja. Vore tacksam för svar då jag känner mig osäker i detta. Min ålder är 50 år, kvinna, 160 cm vikt ? men inte smal

Svar:

Visst händer det att astma debuterar i samband med rökstopp. Det finns inget som talar för att astmarisken ökar av själva rökstoppet. Däremot är det nog så att många gånger har astmasymptom börjat kännas utan att man är medveten om att man är sjuk men det kan nog medvetet eller omedvetet stärka lusten att sluta röka. Rökning är en faktor av betydelse som orsak till ickeallergisk astma hos vuxna, så ju förr man slutar desto bättre. Mitt intryck är att en del hostar mer och är mer känsliga i luftvägarna efter ett rökstopp men de flesta som har astma blir mycket bättre och kan minska sin medicinering efter rökstoppet. Det finns inget väder, ingen årstid som gör det mindre lämpligt att sluta röka!

Med vänlig hälsning

Matz Larsson
Lungspecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer