Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tobakslagen

Tobakslagen (1993:581) speglar samhällets hårdnande attityd till tobakens skadeverkningar och olägenheter.
Annons

Den har skärpts i flera omgångar och nu senast i form av förbud att röka på restauranger. Det förbudet trädde i kraft 1 juni 2005. Här nedan hittar du de viktigaste punkterna i lagen.

Begränsning av rökning i lokaler och vissa områden utomhus

Det är förbjudet att röka i lokaler avsedda för till exempel skolverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård inklusive gemensamma lokaler för särskilt boende samt inom kollektivtrafik inklusive väntrum. På hotell ska det finnas ett antal rökfria rum. Rökförbud råder också i andra slags offentliga lokaler exempelvis teatrar, möteslokaler, idrottsanläggningar osv.

Annons
Annons

Undantag

Det är tillåtet att inrätta speciella rökrum i lokaler där generellt rökförbud råder. Det är dock inte tillåtet att inrätta rökrum för elever.

Restauranger

I restauranger som har fler än 50 sittplatser ska det finnas rökfria utrymmen. Från och med 1 juni 2005 gäller rökförbud på alla serveringar/restauranger. De kan dock inrätta rökrum men där får ingen servering ske. Om någon röker i restaurangen trots rökförbud och tillsägelse får personen avvisas från restaurangen.

Annons
Annons

Rökfria arbetsplatser

Även arbetsplatser omfattas av ovanstående förbud och undantag. Dessutom gäller att arbetsgivaren har skyldighet att se till att arbetstagare inte utsätts för ofrivillig tobaksrök.

Varningstexter och innehållsdeklaration

På cigarettpaket (och andra tobaksvaror som är tänkta att rökas) ska det finnas varningstexter i form av exempelvis ”Rökning dödar”. De ska även ha innehållsförteckning där rökens halt av nikotin, tjära och kolmonoxid anges.

Åldersgräns

Tobaksvaror får bara säljas till den som fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska säkerställa att köparen uppnått rätt ålder.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Marknadsföring och reklam

Det är förbjudet med tobaksreklam i tidningar och andra trycksaker, radio, tv och utomhusreklam. Den reklam som tillåts är på försäljningsställen. Där skall den präglas av måttfullhet.

Tillsyn

Det är flera myndigheter inblandade som Arbetsmiljöverket (arbetsplatser), Konsumentverket och Socialstyrelsen. Även länsstyrelserna har ett visst tillsynsansvar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons