Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Statistik om rökning

Omkring 11 procent av Sveriges vuxna röker dagligen (det vill säga en dryg miljon). De flesta rökare vill egentligen sluta – men beroendet är starkt.


Uppdaterad den: 2014-03-03
Författare: Matz Larsson, Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro

Annons

Varje cigarett förkortar i genomsnitt livet med cirka 14 minuter. Rökning orsakar fler dödsfall före sjuttioårsåldern än bröstcancer, AIDS, trafikolyckor och drogmissbruk tillsammans.

Rökare som inte lyckas sluta röka, dör i genomsnitt tio år ”för tidigt”. Rökning tar livet av hälften av rökarna (det vill säga är själva dödsorsaken). 12000 svenskar dör av rökning varje år.

Orsak till åtskilliga sjukdomar som t ex ms och impotens

Rökning är den främsta orsaken till åderförkalkning. De stela, förkalkade ådrorna leder till blodproppar i hjärtat och hjärnan (stroke). De som överlever blir ofta beroende av medicin och vård under resten av livet.

Rökare drabbas oftare av ledgångsreumatism, KOL, synnervsskada (”gula fläcken”), multipel skleros (ms), hörselbortfall, impotens och barnlöshet. Risken att drabbas av diabetes är 30-40 procent högre hos rökare. Rökning påverkar immunförsvaret och ökar risken att få lunginflammation, influensa och tuberkulos

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Rökning och cancer

I Sverige insjuknar mer än 7000 personer per år av cancer som orsakats av rökning. Lungcancer är vanligast (3300 fall), men rökning ökar även risken att få cancer i andra organ, t ex läpp/munhåla/svalg (560), näsa (22), struphuvud (138), matstrupe (142), bukspottskörtel (350), magsäck (175), lever (118), njure/njurbäcken (300), urinvägar/urinblåsa (1060), samt tjock- och ändtarmscancer (380). Sannolikheten att få bröstcancer ökar visserligen ”bara” med 10 procent – men det innebär ändå många extra fall på grund av sjukdomens vanlighet. Prostatacancer är inte vanligare bland rökare, men rökare löper ökad risk att dö av sjukdomen.

Risker med passiv rökning

Passiv rökning kan ge astma och luftvägsinfektioner. Rökning under graviditet kan orsaka för tidig födsel, gomspalt, tillväxthämning och i värsta fall fosterdöd. Barn som utsätts för passiv rökning drabbas mer av plötslig spädbarnsdöd, luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion. Bland vuxna ökar risken för stroke och hjärtinfarkt med 20-30 procent.

Rökfri innan operation ger fördelar

Att sluta röka innan planerad kirurgi ger många gynnsamma effekter, såsom bättre sårläkning och minskad infektionsrisk.

Annons
Annons

Rökning förstärker ojämlikhet

Arbetslösa, lågutbildade, ensamstående föräldrar och personer med psykisk sjukdom är bland de grupper som röker mest.

Miljöpåverkan av rökning

I fattiga länder brukas bördiga jordar till tobak i stället för till mat, besprutning av tobaksplantor med insektsgifter skadar tobaksarbetarna (ofta barn), många träd huggs ned (för att få ved till att torka tobak). Rökning ger onödiga koldioxidutsläpp, den passiva röken innehåller giftiga ämnen – dessutom hamnar många fimpar på trottoaren, i lekparken, på badstranden…

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Flera länder har redan bestämt ett sista årtal för tobaksrökning; Nya Zeeland år 2025, Finland år 2040. Rökning skapar ohälsa, ofrihet, fattigdom och skadar vår miljö. Den som vill ha en friskare, rikare och mer jämlik befolkning, kan stödja visionen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. På sikt är målet en rökfri värld.


Annons