Sluta röka- eller snusakontrakt

Annons

Jag förpliktar mig härmed att sluta röka/snusa.

Mina personliga grunder för att sluta är följande:

  1. Att mina barn&nbspmår bättre
  2. Att jag får en&nbspbättre hälsa
  3. Att jag får bättre ekonomi

Jag har informerat följande personer och bett om deras stöd:

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons
  1. Mina föräldrar
  2. Jobbet
  3. Mina närmaste vänner

Skriv gärna ut ditt kontrakt och underteckna det samt få det bevittnat av någon i din närhet. Sätt gärna upp det så du kan se det t ex på ditt kylskåp.

&nbsp

Datum:

Annons
Annons

_________________________

Underskrift:

_________________________

Vittne:

_________________________