Rökarlunga dödar många

Årligen dör tusentals personer som en följd av sjukdomen rökarlunga. Att sluta röka är det bästa sättet att förebygga rökarlunga på det viset hejdar man lungornas förfall.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Rökarlunga används ibland synonymt med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och ibland som ett samlingsbegrepp för KOL och lungemfysem.

Tobak är boven

Varje år dör cirka 2500 människor i vårt land av sjukdomen och siffran ökar kraftigt, speciellt bland kvinnor. Orsaken till sjukdomen är i 9 fall av 10 tobaksrökning. I de resterande fallen kan rökarlungan bero på en astma som medicinen inte längre biter på och i sällsynta fall kemiska ämnen, rök och damm i arbetslivet. Det är dock ytterst sällan man ser detta hos personer som aldrig rökt tobak. Rökarlunga är en kronisk lungsjukdom som uppträder hos cirka 20 procent av rökarna.

Annons
Annons

Farligt börja tidigt

Däremot ser man särskilt ofta den här sjukdomen hos personer som både utsätts för ämnen i arbetslivet som är skadliga för lungorna, till exempel svetsrök, och som dessutom är rökare. Risken att få rökarlunga är större ju fler cigarretter man röker och ju tidigare i livet man börjar. Hos ett fåtal är sjukdomen ärftligt betingad personen saknar ett ytaktivt ämne i lungorna som kallas "alfa-antitrypsin". Bland ickerökare får bara ett fåtal sjukdomen men minst 80 procent av de rökare som har alpha1-antitrypsinbrist kommer att utveckla sjukdomen.

Inflammation i lungorna

Det kan vara svårt att skilja mellan rökarlunga och astma. Ibland kan det röra sig om en kombination av astma och rökarlunga, som astmamedicinen inte biter särskilt bra på. Rökarlunga beror på att cigarrettröken utlöser en inflammationsreaktion som äter upp lungan inifrån. Detta medför dels att luftvägarna blir trängre, vilket visar sig som ökat luftmotstånd som ger andnöd eller en känsla av att inte kunna få tillräckligt med luft. Transporten av det livsnödvändiga syret över till blodet hämmas och patienterna blir därför alltmer andfådda.

Brist på luft

Inflammationsreaktionen i lungorna gör även så att luftvägarna blir trängre, vilket bromsar luftens passage ner i lungorna under andningen. Det upplevs även som andnöd eller en känsla av att inte kunna få tillräckligt med luft ner i lungorna. De fina små flimmerhåren som för slemmet upp från lungorna ersätts av slemproducerande celler. Patienter med rökarlunga plågas därför ofta av daglig hosta med slem.

Annons
Annons

En allvarlig sjukdom

Eftersom sjukdomen smyger sig på vänjer sig många personer med rökarlunga vid att de inte orkar lika mycket - de undviker trappor eller att behöva springa och upptäcker därför ofta sjukdomen först när de redan förlorat cirka halva sin lungfunktion. När personen med rökarlunga för första gången drabbas av en akut försämring och läggs in på sjukhus är lungfunktionen ofta nere på långt under hälften. Vid det här stadiet rör det sig om en allvarlig sjukdom som cirka 30-40 procent dör av varje år. Rökarlunga är alltså en lika allvarlig sjukdom som bröstcancer.

Sluta röka

Det enda som kan bromsa den ökade förlust av lungfunktion som karakteriserar sjukdomen är att sluta röka. Man får bara tillbaka en liten del av lungfunktionen på det sättet men förlusten av lungfunktion bromsas och patienten med rökarlunga förlorar därefter lungfunktion i samma takt som alla andra människor. Men om patienten med rökarlunga slutar röka först när en stor del av lungfunktionen redan förstörts så blir den inte mycket bättre.

Hälsokontroll

Om du är storrökare bör du få din lungfunktion uppmätt, så att du hinner sluta medan du fortfarande har någon lungfunktion kvar att rädda.

Det viktigaste rådet är att sluta röka.

Andra goda råd:

  • Lyssna på din kropp.
  • Undvik att kasta dig ut i plötsliga ansträngningar.
  • Anmäl dig till lätt motion i grupp - kanske tillsammans med andra som har rökarlunga
  • Undvik saker som du vet kan utlösa anfall av andnöd och kvävningskänslor.
  • Lär dig avslappnande andningsövningar som du kan använda när du får andnöd så att du inte grips av panik.

Annons
Annons
Annons