Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Riskprofiler och reumatisk sjukdom

Reumatiska sjukdomar påverkas av olika riskfaktorer, som till exempel att rökning ökar risken för reumatoid artrit (RA). Man vet också att bärare av genen HLA B-27 har en ökad risk för Bechterews sjukdom.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Johan Frostegård, professor, överläkare och specialist i reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

När det gäller reumatiska sjukdomar, är kunskaperna om riskfaktorer relativt ofullständiga. På senare år har dock läget förbättrats. Ett exempel på detta är att rökning visats öka risken för reumatoid artrit (RA), den vanligaste reumatiska sjukdomen. Man vet att reumatiker har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, men det är inte klarlagt om andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom än rökning (t.ex. höga blodfetter, diabetes och högt blodtryck) också påverkar reumatiska sjukdomar. Ett visst samband har dock påvisats hos personer med SLE, men det är osäkert om det gäller alla med sjukdomen. För att minska risken för hjärt-kärlsjukdom är det dock viktigt att man som reumatiker tänker på dessa riskfaktorer.

Ärftlighet

Ärftlighet är ju en riskfaktor vi inte kan göra något åt, givetvis inte heller vårt kön (reumatiska sjukdomar drabbar till övervägande delen kvinnor). Viktigt att påpeka, är att även om risken för till exempel RA (reumatoid artrit) och SLE (systemisk lupus endometrios) ökar om man har nära släktingar med sjukdomen, så innebär det inte alls att man måste drabbas själv.

Gener

Det finns vissa gener som är förknippade med reumatiska sjukdomar, t.ex. har bärare av HLA B-27 en ökad risk för spondartrit, t.ex. Bechterews sjukdom. När det gäller RA och SLE är kunskapsläget inte lika klart. Och återigen, flertalet med dessa gener får aldrig någon reumatisk sjukdom. Det finns därför i nuläget inte någon anledning att testa gener i ”oträngt mål” avseende risk för reumatisk sjukdom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons