Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nikotinersättning - en sammanställning

Det finns ett brett utbud av olika nikotinläkemedel, och man bör sträva efter att hitta det läkemedel som passar bäst för en själv. Man kan använda ett enskilt nikotinläkemedel eller en kombination av olika typer och preparat.


Publicerad den: 2014-10-29
Författare: Matz Larsson, Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro

Nikotinersättning - en sammanställning
Annons

Det går att kombinera exempelvis plåster, som ger långsamt tillslag, med en med lite snabbare upptag av nikotin, som spray eller tuggummi. Det snabbare läkemedlet tar man då i stunder med extra mycket röksug. Inget nikotinläkemedel kommer dock i närheten av det snabba upptag som sker vid cigarettrökning, och med läkemedel uppnås sällan samma höga nikotinnivå som vid rökning.

Nikotininhalator

Många som försöker sluta röka upplever att det invanda rökbeteendet är en lika stor tröskel som själva nikotinberoendet. En inhalator har en cigarettformad ytterhylsa och kan därför ge händerna ungefär samma sysselsättning som vid rökandet. Den ger vanligen lite mindre nikotin i blodet än övriga nikotinläkemedel.

När rökaren suger på hylsans munstycke frigörs en liten mängd nikotin som tas upp av kroppen via munnens slemhinnor. Inhalatorn "laddas" med nikotinpluggar som räcker för cirka 300-400 bloss. Rekommenderad dos kan vara mellan tre och sex nikotinpluggar per dag, beroende på hur mycket man rökt tidigare. De tre första månaderna ligger man vanligen på en högre dos, därefter sker en gradvis nedtrappning. När man är nere på en plugg per dag kan behandlingen avslutas. Den totala behandlingstiden bör inte överstiga sex månader. Inhalatorn är receptfri för personer över 18 år.

Annons
Annons

Nikotinplåster

När nikotinplåster används frisätts nikotin långsamt och tas upp genom huden och transporteras därefter vidare via kroppens blodbanor. Det är viktigt att sluta med tobak helt när plåstren används.

Plåster är diskreta och enkla att använda. Nackdelen är det relativt höga priset. Men de, liksom alla ersättningsmedel, är ändå billigare än cigaretter eller snus – och om man lyckas sluta är det naturligtvis en stor ekonomisk besparing.

Plåster finns i olika styrkor och man bör byta till en lägre styrka efter en tid. Så kallade dagsplåster räcker i 16 timmar och dygnsplåster räcker i 24 timmar (men går förstås att ta bort under natten om man så önskar). Båda byts varje morgon. Mer information om hur plåstret används kan man får på apoteket. Även plåstret är receptfritt för personer över 18 år.

Annons
Annons

Nikotintuggummi

Tuggummi var den typ av nikotinersättningsbehandling som först blev vanligt förekommande. Nikotinupptaget sker direkt via munslemhinnan, vilket resulterar i koncentrationer som är ungefär hälften så höga som de man får vid rökning av en cigarett. En fördel med tuggummi är att det är diskret och enkelt.

Nikotintuggummi finns i två olika styrkor, 2 eller 4 mg, och säljs receptfritt. Tuggummistyrka väljs utifrån nikotinberoendet. Vid stort nikotinberoende (motsvarande cirka 20 cigaretter per dag eller mer, eller om man röker inom 30 minuter från uppstigandet på morgonen) bör 4 mg väljas. I övriga fall kan 2 mg-varianten användas. Det är viktigt att man tuggar långsamt, annars sipprar nikotinet ut för snabbt och hamnar i magsäcken där det inte gör någon nytta.

Upptagningsförmågan försämras när nikotintuggummit används tillsammans med kaffe eller sura drycker, varför man inte bör dricka denna typ av drycker kortare tid än 15 minuter innan man använder tuggummit. Man bör inte dricka något över huvud taget när man tuggar tuggummit. Nikotintuggummit säljs receptfritt till personer över 18 år.

Nässpray

Nässpray som nikotinersättning skiljer sig från övriga produkter på två sätt. Dels krävs ett läkarbesök för att få recept, dels tillför sprayen kroppen nikotin via näsans slemhinna, varför nikotineffekten kommer snabbt.

Behandlingstiden är individuell, men ofta använder man sprayen i tre månader för att därefter minskas dosen successivt. Rekommenderad dos är en sprayning i vardera näsborre en till två gånger per timme.

Munspray med nikotin

Munspray verkar på liknande vis som nässpray. Nikotinet absorberas genom slemhinnorna i munnen och går sedan ut i kroppen. Upptag av nikotin kommer efter en minut. Denna typ av spray är inte receptbelagd.

Sug- eller resoritabletter

Det finns två olika slags tabletter – resoritabletten, som sakta ska smälta under tungan, och en tablett som man suger på tills den försvinner. Blir smaken för stark kan tabletten få vara stilla mellan tandkött och kind. Tabletter är lämpliga vid svårigheter att tugga eller om man vill vara mer diskret.

Tabletter kan vara ett alternativ till ett svagare tuggummi. Vid starkt nikotinbegär tas två resoribletter åt gången. Tabletterna är receptfria, men man måste vara 18 år för att få köpa dem.

Portionspåse med nikotin

Man lägger in en portionspåse under överläppen och låt den ligga där i cirka 30 minuter. Det är bra att flytta runt påsen med tungan då och då. Nedtrappning kan ske på motsvarande vis som för tuggummi.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons