Hypnos för rökare och snusare

Hypnos anses vara en bra metod att testa för att sluta röka. Under hypnosen vill man ändra hjärnans programmering för att ändra rökarens tankar om rökning och få det enklare att bli rökfri.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Vid hypnos går medvetandet in ett stadium med ett minskat logiskt tänkande och en lägre granskningsnivå. Den minskade mentala aktiviteten gör att medvetandet lättare kan fokuseras på utvalda mentala processer.

Ändra hjärnans programmering

Vid användning av hypnos som en metod för att sluta med tobak försöker personen som vill sluta med tobak förändra hjärnans arbetssätt. Bland annat vill man "omprogrammera" det undermedvetna för att kunna förändra personligheten och träna mentala processer, exempelvis tankar, attityder eller känslor. På det sättet hoppas man underlätta stoppet.

Det undermedvetna hjälper till

Rent tekniskt talar hypnotisören om för personen som vill sluta röka (eller snusa) att "ditt rökbehov har nu upphört". Omprogrammeringen gör att det undermedvetna omedvetet minskar suget, eftersom den "mentala rökprocessen" är förändrad.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hypnos fungerar för att sluta röka

I en översyn av hypnos som rökavvänjningsmetod granskade forskare vid Ohio State University i USA 59 studier i ämnet. De fann att rökare som behandlades med hypnos bättre klarade att avhålla sig från rökning än rökare som inte behandlades alls.

Oklart vilken metod som är bäst Det gick dock inte att utläsa om hypnos som metod hade några fördelar framför andra behandlingsmetoder, till exempel mental träning, för att uppnå beteendeförändringar. Detta eftersom hypnos ofta kombinerades med andra behandlingsformer.

Saknas fortfarande bevis

Forskarna betonade att mer forskning på området behövs. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) menar i sin utvärdering att hypnos, akupunktur och olika psykoterapeutiska behandlingsmodeller kan vara till hjälp för enskilda personer men påpekar också att de ännu saknar dokumenterad effekt i vetenskapliga studier. Den begränsade mängden forskning inom området gör det svårt att bilda sig en klar uppfattning om ämnet.

Annons
Annons