Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fler sjukdagar för rökare

Risken för infektion är generellt större hos rökare och man kan undvika sjukdagar genom att sluta röka. Rökare har fler sjukdagar än ickerökare, eftersom rökare lättare får infektioner. Det beror på att tobaksrökning hämmar kroppens förmåga att bekämpa infektionssjukdomar, så att försvaret mot bakterier och virus försvagas.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Barn som utsätts för passiv rökning har mycket oftare lunginflammation, halsinfektion och inflammation i mellanörat än barn från en rökfri miljö. Tobaken hämmar kroppens immunförsvar på många nivåer. Det blev nyligen bevisat att livshotande lunginflammation med bakterier i blodet (blodförgiftning) är fyra gånger vanligare bland rökare.

Lättare få infektioner

Det fanns ett klart samband mellan den mängd patienten hade rökt, antal cigarretter i antal år, och risken. Ju fler cigarretter och ju fler år, desto större risk för blodförgiftning och lunginflammation. Vanlig lunginflammation är också vanligare bland rökare, särskilt hos rökare med rökarlungor (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Rökare har dessutom lättare att få infektion i sår särskilt om de samtidigt har diabetes och/eller åderförkalkning. Därför finns det särskilt goda skäl att sluta röka.

Annons
Annons

Alla påverkas

Men även barn som växer upp i ett hem där den ena eller båda föräldrarna röker, har en klart ökad risk för infektionssjukdomar under barndomen. Det gäller lunginflammation, halsinfektion, bronkit och inflammation i mellanörat.

Flera infektioner

Huvudregeln är att infektionssjukdomarna ovan förekommer 50&nbspprocent oftare hos barn som utsätts för cigarettrök. Om föräldrarna slutar röka minskar risken att deras barn får infektionssjukdomar. Men det är inte barn som påverkas. Enligt en nyligen publicerad undersökning har även vuxna som utsätts för passiv rökning en ökad risk för blodförgiftning och allvarliga lunginflammationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons