Akupunktur för rökare och snusare

Akupunktur kommer från den gamla kinesiska läkekonsten. Även om mekanismerna bakom akupunktur inte är fullt klarlagda fungerar metoden genom att hormon- nerv- och cirkulationssystemet stimuleras.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Kroppsliga processer påverkas

Det i sin tur påverkar kroppsliga processer eller till och med specifika fysiska system. Akupunkturens läkande egenskaper tros komma från en samverkan mellan det centrala nervsystemets olika nivåer samt frigörandet av endorfin. Endorfinet, ofta lite slarvigt kallat för kroppens eget morfin, lindrar bland annat smärta samt återställer kroppens balans vid hög påfrestning.

Ingen bevisad effekt vid rökstopp

Det amerikanska Nationella Hälsoinstitutet har, liksom sin svenska motsvarighet Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU), undersökt akupunktur som behandlingsform för rökavvänjning. Institutet menar att det inte finns bevis för att akupunktur är effektivt för att sluta röka.

Annons
Annons

Fungerar som smärtlindring

Däremot kan det användas för allehanda former av allmän smärtlindring. Slutsatserna är att relativt få högkvalitativa, kontrollerbara studier om akupunktur utförts och att mer forskning inom området behövs.

Mer forskning behövs

Det material som SBU sammanställt visar att akupunktur som gavs på icke-verksamma punkter på kroppen hade lika liten effekt som rökavvänjningsmetod som riktig akupunktur. Deras slutsats blev därför att akupunktur endast föreföll fungera som placebo vid rökavvänjning. Men också SBU lägger in en brasklapp om att framtida forskning bör inriktas på att utreda i vilken grad akupunktur kan reducera nikotinabstinenssymtomen.