Artikel | Krokigt finger

Så får du hjälp med ditt krokiga finger

Dupuytrens kontraktur, också kallad krokigt finger är en helt ofarlig sjukdom men som inte sällan ställer till det i vardagen. Även om det inte finns någon botande behandling så finns det fortfarande hjälp att få. 


Sobi (krokigt finger)
Innehållet är framtaget av: Sobi (Krokigt finger)

Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och insidan av fingrarna. Sjukdomen kan gradvis utvecklas till Dupuytrens kontraktur som innebär att fingret eller fingrarna som kröks inåt mot handflatan. Det är ungefär en fjärdedel av alla drabbade som också utvecklar med tiden Dupuytrens kontraktur.

Klicka här för att läsa mer om Dupuytrens kontraktur på Krokigafingrar.se


Dupuytrens sjukdom börjar med att celler ansamlas i handflatan vilka i sin tur ger upphov till och bildar små knutor under huden. Knutorna är i sig inte farliga och gör oftast inte ont. Vidare kommer kollagen ansamlas vilket så småningom bildar en sträng under huden. Strängen sträcker sig från handflatan ut i fingret. Med tiden kommer strängen dra ihop sig och då dra fingret in mot handflatan och kröka fingret. Detta kallas kontraktur och kan göra det svårt att röra och räta på fingret.

Hur vanlig är sjukdomen?

Dupuytrens sjukdom förekommer oftare hos män än hos kvinnor. Den är dessutom något vanligare bland nordeuropéer.

Det är främst ärftliga faktorer som avgör om det finns risk för att man ska få Dupuytrens sjukdom. Nästan 70 procent av alla som får sjukdomen har den i släkten. Exakta orsaken till varför sjukdomen uppstår är ännu okänd.

Ofarlig – men inte problemfri? 

Dupuytrens kontraktur är inte livshotande men kan vara begränsande. Den gör det ofta svårt att klara vardagsaktiviteter som många av oss tar för givna, till exempel att köra bil, tvätta ansiktet, klä på sig och skaka hand. Det är därför viktigt att känna till att hjälp finns att få.

Vad finns det för hjälp att få?

Även om det inte finns något botemedel för Dupuytrens kontraktur så finns det flera olika behandlingsmetoder som periodvis kan avlägsna eller lindra symtomen. Det handlar då om både kirurgiska och icke kirurgiska ingrepp. Vilket som passar bäst för just den enskilde individen gör man bäst i att diskutera med sin läkare. 

Klicka här för att läsa mer om Dupuytrens kontraktur på Krokigafingrar.se

 


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons