Fakta | Krokigt finger

Differentialdiagnos till Dupuytrens kontraktur

Triggerfinger (tendovaginitis stenosans, tenosynovitis nodosa, digitus saltans) är ett låsningsfenomen då ett finger eller tummen fastnar i böjt läge alternativt endast med svårighet kan sträckas och då med smärta.

Uppdaterad den: 2012-05-09

Annons

Triggerfinger (tendovaginitis stenosans, tenosynovitis nodosa, digitus saltans) är ett låsningsfenomen då ett finger eller tummen fastnar i böjt läge alternativt endast med svårighet kan sträckas och då med smärta. Fingret kan dock sträckas med hjälp av andra handen. Vid undersökning upptäcks ofta ett upphakningsfenomen vid försök till sträckning.

Ömhet över senskidan i nivå med knogen på handflatesidan är också vanligt. Eventuellt kan man här känna en uppdrivning. Smärtan kan också förläggas till första fingerleden. Tummen och därefter ring- lång- och lillfingret är de fingrar som vanligen drabbas.

Vad är orsaken?

Orsaken är oklar men symptomen har sin förklaring i anatomin. Senskidan som omger böjsenorna är på vissa nivåer förstärkta med tvärgående fibrösa band = annularligament. Dessa har till uppgift att fästa böjsenorna mot skelettet. I senskidan är det trångt och svullnad orsakad av inflammation, förtjockning av senan eller reumatiska förändringar kan ge upphov till triggerfinger.

Annons
Annons

Triggertumme kan även vara medfödd och barnet kan då inte sträcka tummen.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas. Vanligast är sjukdomen hos för övrigt friska medelålders kvinnor. Den förekommer 2-6 gånger oftare hos kvinnor än hos män. Triggerfinger drabbar i högre frekvens diabetiker och reumatiker.

Vad kan patienten göra?

Åkomman kan ibland framkallas av tillfällig överansträngning. I dessa fall kan det löna sig med vila då det kan läka ut spontant. 

Annons
Annons

Det kan även löna sig att prova med antiinflammatorisk medicin, exempelvis med ibuprofen.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Sjukdomen kan inte botas med fysikalisk behandling och det blir därför inte aktuellt med sjukgymnastik eller arbetsterapi.

Vad kan distriktsläkaren göra?

Tidigare har man eftersträvat att injicera cortison i sensskidan. Många distriktsläkare har därför ansett att denna behandling bör utföras av ortoped eller handkirurg. 

Det är emellertid visat i en studie (1) att man faktiskt uppnår lika bra eller bättre effekt av cortisoninjektionen om denna deponeras subcutant, i relation till anularligamentet, över den aktuella MCP leden.

Då det inte längre ställs krav på någon särskild teknik kan de flesta läkare utföra denna cortisoninjektion.

Man palperar ut det ömma stället motsvarande det volara omfånget i metacarpofalangealledsnivå, där man också ofta känner en resistens/uppdrivning. Efter spritdesinfektion injicerar man 0,5-1,0 ml cortison (använd gärna cortison med lokalanestetikum) i området omkring annularligamentet. 

Det är viktigt att informera patienten om att symptomen sannolikt lättar under några timmar pga bedövningsmedlet i injektionen, men att det sedan kan göra ont ett eller ett par dygn innan besvären slutligen viker! Under denna tid kan det finnas behov för smärtlindring med t.ex. paracetamol i ordinär dosering.

Denna behandling kan upprepas en till två gånger med sex veckors mellanrum.

Läkaren bör också kontrollera att blodsocker och blodtryck är välinställda.

Vad kan en specialist göra?

Om konservativ behandling (cortison) inte ger symtomfrihet rekommenderas kirurgi med klyvning av första annularligamentet. Ingreppet sker i lokalbedövning och i blodtomt fält, vilket innebär att man lindar armen och tömmer denna på blod och därefter pumpar upp en blodtrycksmanschett på överarmen som får sitta på under ingreppet. Blodtrycksmanschetten kan upplevas som besvärande men ingreppet tar endast ca 15 minuter.

Ingreppet innebär att man delar första annularligamentet (A1). När man delat ligamentet kontrollerar man att böjsenorna löper fritt. Operationen sker i med så kallad dagkirurgi. Stygnen kan tas efter 2 veckor hos distriktssjuksköterska.

Efter operationen

Patienten bör undvika tungt arbete. Första dagarna efter operationen bör man hålla handen högt när man inte använder den för att undvika svullnad. Sjukskrivning en till tre veckor beroende på arbete och vilken hand som blivit opererad. Det kan göra lite ont när bedövningen släpper - men det brukar gå över på ett par dagar.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Resultat av cortisoninjektion kan vara mycket goda men har ibland bara övergående effekt. Prognos är bättre efter sprutbehandling med cortison om symptomen inte varit längre än några månader och bara ett enstaka finger är drabbat. God effekt av cortison uppnås i ca 80 procent.

Resultat efter kirurgi är ofta mycket gott med få återfall, något sämre vid triggerfinger hos diabetiker och reumatiker. Själva såret läker på 14 dagar men det tar flera månader innan ärret mjuknat och bleknat. Ärret försvinner inte helt.

Källa: Akademiska sjukhuset


Annons
Annons
Annons