Intervju | Krokigt finger

Det här visste du inte om Dupuytrens kontraktur

Visste du att Dupuytrens kontraktur även kallas för krokigt finger och vikingasjukan? Och visste du att sjukdomen är vanligare bland oss skandinaver? Här får du reda på mycket mer.

Publicerad den: 2012-05-09

Annons
 • Dupuytrens kontraktur är en ärftlig och sakta fortskridande bindvävssjukdom som påverkar palmaraponeurosen (fascian) i handflatorna och fingrarna.
 • Sjukdomen debuterar vanligtvis med en eller flera små (ibland ömma) knutor (nodulus) i handflatan, dessa tillväxer sakta och det bildas strängar som består av bindväv (kollagen).
 • Strängarna, som sitter fast i hudens undersida, drar med sig fingrarna i ett "krokigt läge". Vanligtvis drabbas lill- och ringfingret, men även andra fingrar kan drabbas.
 • Sjukdomen är uppkallad efter den franske kirurgen Baron Guillaume Dupuytren, som levde i Paris och verkade som chefskirurg vid sjukhuset Hôtel Dieu (1777-1835).
 • Han beskrev tillståndet första gången i samband med en föreläsning 1831 och publicerade sina observationer i 1832-års upplaga av Lécons Orales, där han hävdade att kontrakturen i de drabbade fingrarna var orsakad av en sammandragning i palmaraponeurosen.
 • Dupuytrens kontraktur är vanligast i Skandinavien och kallas ibland även ”Vikingasjukan”.
 • Sjukdomen är ungefär sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, och den klassiska debutåldern för män är cirka 55 år och hos kvinnor 5-10 år senare, det vill säga vis 65 års ålder.
 • Typiskt är även att män har en mer uttalad sjukdom än kvinnor, och att män har en större benägenhet för återfall efter behandling.
 • Dupuytrens kontraktur är vanligare bland rökare och alkoholister samt bland patienter med diabetes, epilepsi och HIV.
 • Idag finns det tre tillgägnligabehandlingar:
 1. Nålfasciotomi
 2. Operation
 3. Injektionsbehandling med enzym
 • Dupuytrens kontraktur kan var ett svårbehandlat tillstånd, och komplikationer i samband med behandling förekommer. Ju krokigare fingrarna är, desto större är risken för eventuella komplikationer i samband med behandling.

Information hämtad från: Medicinsk översikt om Dupuytrens kontraktur, NetdoktorPro


Annons
Annons
Annons