Fråga Experten

Fråga   Skelett

Fråga: Prostatacancer, kastration och osteoporos

Prostatacancer behandlas ofta med kastrationsbehandling, dvs testosteronnivån pressas ner. Behandlingen kan vara allt från ett antal månader till livslång, dvs i bästa fall många år. Den ökar takten i utvecklingen av benskörhet och som tumregel sägs att efter fyra år har hälften av alla behandlade osteoporos enligt dagens definition. Bör man följa upp bentätheten med en baselinemätning vid inledningen av behandlingen och sedan med viss regelbundenhet? Vad är i så fall regelbundenhet?

Svar:

Hej Krister! Detta är inte en helt lätt fråga att besvara, det finns inga övergripande nationella rekommendationer, men många landsting har tagit fram vårdprogram för osteoporos i samband med prostatacancerbehandling. Tvärtemot vad många tror är östrogenet viktigast för skelettet även hos män, men hos män bildas östrogenerna bland annat genom omvandling av manliga könshormoner. Så när man minskar manliga könshormoner med prostatacancerbehandling så minskar man även östrogenerna. Många av de behandlingar som används mot osteoporos är framför allt inriktade på kvinnlig osteoporos, och män är inte lika välstuderade. Det finns ingen anledning att misstänka att läkemedel mot osteoporos skulle fungera annorlunda hos män än hos kvinnor, men många läkemedel är bara godkända för behandling av kvinnor. Det pågår dock läkemedelsstudier även på män i nuläget. Vad gäller diagnosticering av osteoporos hos män med behandling mot prostatacancer så finns det sannolikt ett stort mörkertal med frakturer. Önskvärt vore att göra en bentäthetsmätning i början av prostatacancerbehandlingen, och sedan beroende på hur låg bentätheten var vid början (baseline) göra om mätningar varje 1-2 år eller 2-3 år vid högre bentäthet vid baseline. Detta är en bra fråga att diskutera med sjukvårdshuvudmännen.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Hur vet man att man har benskörhet?

2012-02-7 | 15:15

av Anonym användare

Alenat

2012-02-7 | 18:10

av Anonym användare

Sköta sin benskörhet

2012-02-7 | 18:54

av Anonym användare

Mediciner mot benskörhet/osteoporos

2012-02-7 | 14:45

av Anonym användare

Bra mediciner mot benskörhet

2012-02-7 | 17:11

av Anonym användare

Längd på tablettbehandling vid benskörhet/osteoporos

2012-09-15 | 15:07

av Anonym användare

Osteopeni

2012-02-7 | 14:23

av Anonym användare

Förebyggande kost mot benskörhet/osteoporos

2012-11-12 | 11:46

av Anonym användare

Kadmium vs. ekologiskt

2012-11-12 | 11:57

av Anonym användare

Osteopeni av vegetarisk kost?

2012-11-12 | 11:42

av Anonym användare

Medicin för osteoperos

2012-10-18 | 00:13

av Anonym användare

Hur få undersökn av osteoporos?

2012-11-12 | 18:23

av Anonym användare

Nydiagnostiserad osteoporos

2012-11-21 | 18:13

av Anonym användare

Medicinering av Bechterew

2012-02-8 | 00:21

av Anonym användare

Alendronat

2012-02-8 | 11:41

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.