Fråga Experten

Fråga   Skelett

Förstadie till benskörhet

Jag är en kvinna på 61 år som har fått diagnos Osteopeni (enl läkaren förstadie till benskörhet. Jag blev ordinerad Calcichew-d3 och Alendronat som jag åt ett tag. Sen helt plötsligt skulle jag inte äta det längre. Jag äter numera Tamoxifen mot bröstcancer. På mitt röntgensvar står det , i L1-L2 osteopeni enligt WHO. Var det rätt av husläkaren att säga att jag inte skulle äta dem längre? Är det inte risk att det övergår i benskörhet?

Svar:

När man gör en bentäthetsmätning får man fram olika mätvärden från apparaten. Ett av de värdena är ett så kallat T-score, som visar hur den mätta personen ligger i bentäthet jämfört med en ung befolkning som man har mätdata på. WHO har definierat vad som räknas som osteoporosvärden på T-score (<-2.5), och vad som räknas som låg bentäthet, osteopeni (T-score -2.5 till -1). Högre värden än -1 räknas som normal bentäthet. Man kan sedan använda bentäthetsvärdena för att skatta vilken risk en person har för att drabbas av en fraktur. Risken för att få en fraktur beror inte bara på bentätheten, utan också på andra riskfaktorer, som t.ex. om man har benskörhetsfrakturer i släkten, på längd och vikt o.s.v. Ett sätt att beräkna risken är att använda en websida som heter FRAX (http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=5). Om man har en väldigt hög risk för fraktur kan det vara läge att behandla med benspecifika läkemedel som t.ex. alendronat kombinerat med kalcium och vitamin D. Hur länge man ska behandla beror på bland annat hur hög risk man har för fraktur, men generellt kan man rekommendera behandling med t.ex. alendronat i upp till 5-6 år. För att utvärdera risken för framtida frakturer bör man sen (som du) göra om bentäthetsmätningen för att se behandlingseffekt, och vad som hänt sedan man slutar med behandling. Vid osteopenivärden på T-score måste man inte behandla skelettet, om det inte finns andra riskfaktorer som gör det nödvändigt. Det bästa rådet för din del kan vara att diskutera med din onkolog och göra en riskbedömning. Lycka till med kontakten med din behandlande doktor.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Nydiagnostiserad osteoporos

2012-11-21 | 18:13

av Andreas Kindmark

Hur få undersökn av osteoporos?

2012-11-12 | 18:23

av Andreas Kindmark

Kadmium vs. ekologiskt

2012-11-12 | 11:57

av Andreas Kindmark

Förebyggande kost mot benskörhet/osteoporos

2012-11-12 | 11:46

av Andreas Kindmark

Osteopeni av vegetarisk kost?

2012-11-12 | 11:42

av Andreas Kindmark

Medicin för osteoperos

2012-10-18 | 00:13

av Andreas Kindmark

Längd på tablettbehandling vid benskörhet/osteoporos

2012-09-15 | 15:07

av Andreas Kindmark

Benskör i ländryggen

2012-08-28 | 13:26

av Andreas Kindmark

Alendronat 70 mg och tandläkarbehandling

2012-08-22 | 19:19

av Andreas Kindmark

Benskörhet - Kalcipos - Magnesium

2012-06-12 | 12:57

av Andreas Kindmark

25år - benskörhet i kotor

2012-06-6 | 19:04

av Andreas Kindmark

Alendronat och biverkningar

2012-04-27 | 12:26

av Andreas Kindmark

K2-vitamin

2012-04-12 | 23:22

av Andreas Kindmark

Knäcker i benen

2012-04-9 | 13:06

av Andreas Kindmark

Motion

2012-03-2 | 16:39

av Andreas Kindmark


Annons
Annons
Annons
Annons