Fråga Experten

Fråga   Skelett

Artros och osteoporos

Går artros och osteoporos "hand i hand" eller är det motsatser? Det jag undrar är om de som lider av artros ofta också lider av osteoporos eller om det skiljer sig markant åt? Eller har de ingen betydelse för varandra?

Svar:

Hej, Det finns en tendens till att osteoporos och atros är varandras motsatser, om man tittar på stora befolkningsstudier. Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men en möjlig koppling är att artros ofta drabbar personer med övervikt och/eller som har arbetat hårt kroppsligen. Både övervikt och hårt kroppsarbete ger ett relativt sett starkare skelett. Omvänt är det så att undervikt har en koppling till osteoporos. Så, de omvända förhållandet verkar finnas mellan artros och osteoporos, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Nydiagnostiserad osteoporos

2012-11-21 | 18:13

av Andreas Kindmark

Hur få undersökn av osteoporos?

2012-11-12 | 18:23

av Andreas Kindmark

Kadmium vs. ekologiskt

2012-11-12 | 11:57

av Andreas Kindmark

Förebyggande kost mot benskörhet/osteoporos

2012-11-12 | 11:46

av Andreas Kindmark

Osteopeni av vegetarisk kost?

2012-11-12 | 11:42

av Andreas Kindmark

Medicin för osteoperos

2012-10-18 | 00:13

av Andreas Kindmark

Längd på tablettbehandling vid benskörhet/osteoporos

2012-09-15 | 15:07

av Andreas Kindmark

Benskör i ländryggen

2012-08-28 | 13:26

av Andreas Kindmark

Alendronat 70 mg och tandläkarbehandling

2012-08-22 | 19:19

av Andreas Kindmark

Benskörhet - Kalcipos - Magnesium

2012-06-12 | 12:57

av Andreas Kindmark

25år - benskörhet i kotor

2012-06-6 | 19:04

av Andreas Kindmark

Alendronat och biverkningar

2012-04-27 | 12:26

av Andreas Kindmark

K2-vitamin

2012-04-12 | 23:22

av Andreas Kindmark

Knäcker i benen

2012-04-9 | 13:06

av Andreas Kindmark

Motion

2012-03-2 | 16:39

av Andreas Kindmark


Annons
Annons
Annons
Annons