Fråga Experten

Fråga   Skelett

Fråga: Artros och osteoporos

Går artros och osteoporos "hand i hand" eller är det motsatser? Det jag undrar är om de som lider av artros ofta också lider av osteoporos eller om det skiljer sig markant åt? Eller har de ingen betydelse för varandra?

Svar:

Hej, Det finns en tendens till att osteoporos och atros är varandras motsatser, om man tittar på stora befolkningsstudier. Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men en möjlig koppling är att artros ofta drabbar personer med övervikt och/eller som har arbetat hårt kroppsligen. Både övervikt och hårt kroppsarbete ger ett relativt sett starkare skelett. Omvänt är det så att undervikt har en koppling till osteoporos. Så, de omvända förhållandet verkar finnas mellan artros och osteoporos, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Hur vet man att man har benskörhet?

2012-02-7 | 15:15

av Andreas Kindmark

Alenat

2012-02-7 | 18:10

av Andreas Kindmark

Sköta sin benskörhet

2012-02-7 | 18:54

av Andreas Kindmark

Mediciner mot benskörhet/osteoporos

2012-02-7 | 14:45

av Andreas Kindmark

Bra mediciner mot benskörhet

2012-02-7 | 17:11

av Andreas Kindmark

Längd på tablettbehandling vid benskörhet/osteoporos

2012-09-15 | 15:07

av Andreas Kindmark

Osteopeni

2012-02-7 | 14:23

av Andreas Kindmark

Förebyggande kost mot benskörhet/osteoporos

2012-11-12 | 11:46

av Andreas Kindmark

Kadmium vs. ekologiskt

2012-11-12 | 11:57

av Andreas Kindmark

Osteopeni av vegetarisk kost?

2012-11-12 | 11:42

av Andreas Kindmark

Medicin för osteoperos

2012-10-18 | 00:13

av Andreas Kindmark

Hur få undersökn av osteoporos?

2012-11-12 | 18:23

av Andreas Kindmark

Nydiagnostiserad osteoporos

2012-11-21 | 18:13

av Andreas Kindmark

Medicinering av Bechterew

2012-02-8 | 00:21

av Andreas Kindmark

Alendronat

2012-02-8 | 11:41

av Andreas Kindmark


Annons
Annons
Annons