Behandling | Benskörhet

Behandling av benskörhet (osteoporos)

Benskörhet (osteoporos) är en av våra folksjukdomar och kan leda till många olika typer av benbrott. Man kan få brott på lårbenshalsen, underarmen eller brott på ryggkotpelaren. Brott på lårbenshalsen behandlas i de flesta fall genom operation.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, legitimerad läkare och medicinsk chef, Netdoktor.se, NetdoktorPro

Annons

Vid operationen fogas brottet samman med hjälp av skruvar. Ibland kan man även behöva sätta in en konstgjord höftled.

Brott på underarmen behandlas ofta genom att armen gipsas i 4-6 veckor. Brott på ryggkotpelaren läker i de flesta fall ihop av sig själv. Har man svåra smärtor kan det hjälpa att ta många pauser under dagen och lägga sig platt på rygg på sängen tills smärtorna klingat av lite.

Vid benbrott känner man ofta smärta. Svaga smärtstillande tabletter som till exempel paracetamol eller reumatiska läkemedel kan vara nödvändiga under de första veckorna efter ett benbrott. Man kan öven prova akupunktur och/eller TNS.

Annons
Annons

Orsaken till olika brott på skelettet kan vara benskörhet. Detta kan behandlas och förebyggas på olikas sätt. Dels kan man behandla med hjälp av medicin och dels kan man förebygga genom att undvika fallolyckor. Alla som har benskörhet bör dock äta kalcium och D-vitamintillskott, oavsett ålder.

När det gäller förebyggande av benskörhet utgör fysisk aktivitet och rökstopp grunden.

Vad kan jag göra själv vid benskörhet?

Har man benskörhet ska man helst undvika att lyfta tungt, kontrollera glasögonen hos sin optiker så att styrkan i glasen är rätt, förbättra belysningen i ditt hem, ta bort löst liggande mattor som man kan snava på, vara försiktig med att äta mediciner som man blir trött av och kanske skaffa höftskydd under kläderna. Skyddet minskar risken för att ådra sig ett lårbensbrott om man faller.

Annons
Annons

Råden gäller även för äldre människor utan benskörhet. Ju äldre man är desto större är risken att man ramlar.

Vilken medicin kan användas?

Läkemedelsbehandlingen syftar till att minska frakturrisken. Ofta sätts behandlingen in först vid diagnosticerad osteoporos. Förstahandspreparatet hos kvinnor med hög frakturrisk är bisfosfonater. De fem som är godkända i Sverige för osteoporosbehandling är:

  • Alendronat (Fosamax)
  • Etidronat (Didronate)
  • Ibandronat (Bonviva)
  • Risedronat (Optinate)
  • Zoledronsyra (Aclasta)

I andra hand används SERM (selektiv östrogenreceptormodulator,  Raloxifen (Evista)) och HRT (Hormone Replacement Therapy), det vill säga östrogen och gestagen. Dessutom bör personer som behandlas med ovanstående preparat även ta kalcium och D-vitamin.

HRT bör endast användas som i korta perioder (3-5 år) eftersom långtidsbehandling medför en ökad risk för bröstcancer samt stroke och hjärtinfarkt. Även parathormonbehandling kan vara aktuell, men bör förskrivas av specialister med stor erfarenhet av osteoporos.

Alla med ökad risk för fallskador, t ex personer med Parkinson eller epilepsi, kan med fördel använda så kallade fallskyddsbyxor. Viktigt att tänka på är att osteoporos kan motverkas med fysisk aktivitet. Både bentäthet, muskelstyrka och balans förbättras. Alla rekommenderas därför en daglig promenad på minst 30 minuter och om möjligt även övrig fysisk aktivitet i ca 60 minuter varje dag.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om osteoporos på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för osteoporos »

Annons
Annons